Helses innplassering av abonnement

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Helses innplassering av abonnement

Oversikten under bildet viser innplasseringen i de ulike brukerkategoriene for helsetjenesten.
Brukerkategori Funksjon
Meget høy

 

Operatørplasser (AMK-sentraler, LV-sentraler og akuttmottak) 

 

Høy

 

Radioterminaler i ambulansetjenesten (bil-, båt- og luftambulanse)

 

Fastmonterte og håndholdte terminaler i operativ drift. (Dagbil/døgnbil, legebil o.l.)

 

Middels  - 
Lav

 

Håndholdte radioterminaler for kommunenes fastleger og leger i vakt.

 

Håndholdte radioterminaler i LV-sentraler.

 

Radioterminaler for prehospitale tjenester ment brukt for ledelse, administrativt- og teknisk personel.

 

Operatørplasser beregnet til test og opplæring hos HDO. 

 

Meget lav

 

Reserve radioterminaler på kontrollrom (AMK-sentraler, LV-sentraler og akuttmottak. Inkludert Fallbackradio). 

 

Reserve radioterminaler på LV-sentraler. 

 

Radioterminaler til bruk i annen kommunal helsetjeneste (som f.eks. hjemmebaserte gjenester). 

 

Radioterminaler for test og opplæring hos HDO

 

Beredskap

 

Radioterminaler for beredskap*

 

* Radioterminalen er normalt ikke i bruk og er normalt ikke slått på. Radioterminalen er kun klargjort for bruk, ligger på lager og tas bare frem når det skjer større oppdrag.