Branns innplassering av abonnement

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Branns innplassering av abonnement

Oversikten under bildet viser innplasseringen i de ulike brukerkategoriene for brannvesen og 110-sentraler.
Brukerkategori Funksjon
Meget høy

 

Operatørplasser i 110-sentraler 

 

Høy  
Middels

 

Mannskap med døgnkasernering. Mannskap på vakt på brannstasjonen i kontinuerlig vaktordning.

 

Brannmann (røykdykker/arbeidsterminal) (heltid)

 

Brannbefal/utrykningsleder (heltid)

Kjøretøy (alle brannbiler)

 

Lav

 

Mannskap på vakt på dagtid

 

Mannskap som inngår i dreiende hjemmevakt

 

Brannmann (røykdykker) (deltid)

 

Brannbefal/utrykningsleder/arbeidsradio (deltid)

 

Utdanning (Norges brannskole/Sivilforsvarets utdannings- og kompetansesenter)

 

Skogbrannhelikopteret

 

Meget lav

 

Mannskap uten krav til fast vaktordning

 

Utalarmeringsradio

 

110 fallbackradioer

 

Radioterminal som kun brukes til stasjonsvarsling

 

Beredskap

 

Støttestyrker/depotstyrker

 

Interkommunale utvalg for akutt forurensing

 

Backupradio i kjøretøy (fastmontert radio nummer 2 i kjøretøy)