Bruk i Finland

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Bruk i Finland

Sammenkobling av de nasjonale nødnettene i Norge og Finland muliggjør radiokommunikasjon mellom brukere fra begge land ved grenseoverskridende hendelser og oppgaver.

For innføring i sammenkobling av Nødnett og Virve kan du lese om grenseoverskridende kommunikasjon (ISI) og det europeiske samarbeidsprosjektet for effektiv grensesamhandling i Europa (ISITEP).

Om tjenesten Bruk i Finland

Gjennom tjenesten Bruk i Finland får brukerne tilgang til et sett med finsk-norske talegrupper som er statisk lenkede mellom Norge og Finland. Disse kalles FINO-talegrupper. Det er utarbeidet felles retningslinjer for alle som skal kommunisere i FINO-talegruppene. Det anbefales at alle organisasjonens radioterminaler legger inn gjeldende FINO talegrupper, for å kunne delta i samtaler med besøkende finske ressurser og med kollegaer som befinner seg i nabolandet.

Retningslinjene (FINO Guidelines) er foreløpig kun på engelsk, men en norsk utgave er under utarbeidelse. For mer informasjon om tjenesten, se Produktvilkår Bruk i Finland nederst på denne siden.

Følg linken for retningslinjer for FINOSE.

For å få tilgang til tjenesten Bruk i Finland må din organisasjon være godkjent som aktør for grenseoverskridende samvirke med Finland. Godkjenning skjer etter søknad om kvalifisering for Bruk i Finland. Se skjema under.

Når organisasjonen er godkjent, må tilleggsabonnement «Bruk i Finland» bestilles for alle radioterminalene som skal kunne bytte nett (migrere) til Virve i Finland. Dette gjøres gjennom skjemaet Bestilling av abonnement. Bestilling av omprogrammering av radioterminaler rettes til kundens driftsorganisasjon. BTS/BDO kunder kan bestille omprogrammering på MinSide.

Per 22.11.2018 er politi, brann- og redningsvesenet, helsetjenesten, tollvesenet og Hovedredningssentralen godkjente aktører for bruk i Finland. Brukere i disse etatene kontakter egen driftsorganisasjon eller fagdirektorat for koordinering av bestilling.

Midlertidig begrensning - Bytte nett til VIRVE kun på grensen, men bruk i hele landet

I en periode vil det kun være mulig å bytte (migrere) fra Nødnett til finske VIRVE i grenseområdet. Når radioterminalen først har byttet nett, vil den ha dekning fra VIRVE i hele Finland.

DSB har fått forsikringer om at finske basestasjoner som dekker grenseovergangene, og spesielt de felles finsk-norske tollstasjonene, skal ha AIM aktivert slik at norske radioterminaler kan migrere til Finland. Det er da viktig at radioterminalen ikke slås av i Finland, fordi man ikke kan autentiseres og migrere på andre basestasjoner utenom de på grensen.

DSB vil informere drifts- og brukerorganisasjoner om når migrering er tilgjengelig i hele Finland.

Søknad om kvalifisering for Bruk i Finland

Organisasjoner som ikke alt er godkjent for Bruk i Finland, må fylle ut søknadsskjema nederst på denne siden. I søknaden må samhandlingsbehovet beskrives og det skal oppgis hvor mange radioterminaler organisasjonen ønsker å benytte i Finland. DSB tar kontakt for videre behovsavklaring og vil sammen med den finske myndigheten (Erillisverkot) vurdere søknaden og antall abonnement på grunnlag av samvirkebehovet beskrevet i søknaden.

Søknad om kvalifisering for Bruk i Finland

Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde