Bruk i Sverige

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Bruk i Sverige

Sammenkobling av de nasjonale nødnettene i Norge og Sverige muliggjør radiokommunikasjon mellom brukere fra begge land ved grenseoverskridende hendelser og oppgaver.
  • Felles norsk-svensk - øvelse i Meråker november 2016. Foto: Jørgen Hjelmsøy, UFO2.

  • Felles svensk-norsk øvelse på Magnor september 2013. Foto: Marianne Storrøsten, DNK.

Gjennom tjenesten Bruk i Sverige får brukerne tilgang til et sett med norske-svenske talegrupper som er statisk lenkede mellom Norge og Sverige. Disse kalles NOSE-talegrupper. Det er utarbeidet felles retningslinjer for alle som skal kommunisere i NOSE-talegruppene. Retningslinjene er foreløpig kun på svensk, men en norsk utgave er under utarbeidelse. For mer informasjon om tjenesten, se Produktvilkår Bruk i Sverige nederst på denne siden.

 

For å få tilgang til tjenesten Bruk i Sverige må din organisasjon være godkjent som aktør for grenseoverskridende samvirke. Godkjenning skjer etter søknad om kvalifisering for Bruk i Sverige. Se skjema nederst på siden.

 

Når organisasjonen er godkjent, må tilleggsabonnement «Bruk i Sverige» bestilles for alle radioterminalene som skal kunne bytte nett (migrere) til Rakel i Sverige. Dette gjøres gjennom skjemaet Bestilling av abonnement. Bestilling av omprogrammering av radioterminaler rettes til kundens driftsorganisasjon. BTS/BDO kunder kan bestille omprogrammering her: MinSide


Per 1.3.2017 er politi, brann- og redningsvesenet, helsetjenesten, tollvesenet og Hovedredningssentralen godkjente aktører for bruk i Sverige. Brukere i disse etatene kontakter egen driftsorganisasjon eller fagdirektorat for koordinering av bestilling.

 

 

Søknad om kvalfisiering for Bruk i Sverige

Organisasjoner som ikke alt er godkjent for Bruk i Sverige må fylle ut søknadsskjema nederst på denne siden. I søknaden må samhandlingsbehovet beskrives og det skal oppgis hvor mange radioterminaler organisasjonen ønsker å benytte i Sverige. DSB tar kontakt for videre behovsavklaring og vil sammen med de svenske myndighetene (MSB) vurdere søknaden og antall abonnement på grunnlag av samvirkebehovet beskrevet i søknaden. 

Søknad om kvalfisiering for Bruk i Sverige

Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde