Transmisjon

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Transmisjon

Utstyr i kontrollrommene tilknyttes Nødnett med transmisjonslinjer.

Leverandør av Nødnett har ansvaret for å etablere transmisjon med avtalt kapasitet mellom Nødnett, kontrollrommene og driftssentrene til etatene. DSBs eksklusive rett til å levere transmisjon til dette formålet er begrunnet i leverandør av Nødnett sitt ende-til-ende ansvar for at Nødnett og at utstyr skal fungere sammen til avtalt kvalitet.

Til kontrollrom kan det leveres to typer transmisjonslinjer:

1. E1 leid linje (samband for telefoni)

Leid linje gir et fast og dedikert transmisjonslinje med datasikkerhet og høy kvalitet. Leid linje sikrer kontrollrom tilgang til å kunne kommunisere med radioterminaler og offentlig telefoni.

2. IP VPN linje (samband for IP tjenester)

Til hvert kontrollrom leveres det en IP VPN linje hvor Nødnetts leverandør drifter en ende-til-ende tjeneste og overvåker tjenesten kontinuerlig. IP VPN linjen leveres med både kryptering og QoS som standard.