Typegodkjenning

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Alle terminaler, kontrollromsløsninger og -applikasjoner skal godkjennes av DSB før de kan benyttes i Nødnett. Dette er viktig for en stabil og forutsigbar drift av nettet og dets tjenester.

Hensikten med typegodkjenningen er å:

  • Sikre at terminaler, kontrollromsløsninger og –applikasjoner oppfyller tekniske krav for bruk i Nødnett

  • Redusere risiko for brukerne

  • Sikre at terminalen gjør som den skal og ikke forstyrrer andre systemer

  • Teste viktige (sikkerhets)funksjoner for brukerne

Visste du at...

  • DSB ønsker et bredt utvalg av terminaler og tjenester for bruk i Nødnett

  • Alle terminaler og tilhørende programvareversjoner skal godkjennes før de kan benyttes i Nødnett.

  • DSB kontrollerer hvilke terminaler og programvareversjoner som til en hver tid er tillatt benyttet i Nødnett.