Typegodkjenning

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Alle terminaler, kontrollromsløsninger og -applikasjoner skal godkjennes av DSB før de kan benyttes i Nødnett.  Dette er viktig for en stabil og forutsigbar drift av nettet og dets tjenester.

Dette er viktig for en stabil og forutsigbar drift av nettet og dets tjenester.

Hensikten med typegodkjenningen er å:

  • Sikre at terminaler, kontrollromsløsninger og –applikasjoner oppfyller tekniske krav for bruk i Nødnett
  • Redusere risiko for brukerne
  • Sikre at terminalen gjør som den skal og ikke forstyrrer andre systemer
  • Teste viktige (sikkerhets)funksjoner for brukerne

Visste du at...

  • DSB ønsker et bredt utvalg av terminaler og tjenester for bruk i Nødnett

  • Alle terminaler og tilhørende programvareversjoner skal godkjennes før de kan benyttes i Nødnett.

  • DSB kontrollerer hvilke terminaler og programvareversjoner som til en hver tid er tillatt benyttet i Nødnett.