Sertifikat og typegodkjent logo

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Sertifikat og typegodkjent logo

Sertifikat

Typegodkjenningssertifikatet utstedes i to eksemplarer, der leverandør og DSB får hvert sitt. DSB fører den typegodkjente terminalen inn i sitt register over typegodkjente terminaler.

Typegodkjent logo

Bruk av logoen for typegodkjenning må være i tråd med DSBs retningslinjer. Retningslinjene beskrives nærmere i dokumentene som omhandler typegodkjenning av terminaler og typegodkjenning av kontrollrom.

 Logo for typegodkjente løsninger kan lastes ned her:

Typegodkjent logo i .eps

Typegodkjent logo med hvit bakgrunn, 250 bildepunkt i bredden

Typegodkjent logo med transparent bakgrunn, 250 bildepunkt i bredden