Kontakt DSB angående typegodkjenning

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Kontakt DSB angående typegodkjenning

En forespørsel om typegodkjenning kan sendes til DSB via post eller e-post.

E-post: typegodkjenning@dsb.no

Post: Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap, avdelingen for nød- og beredskapskommunikasjon, Postboks 2014, 3103 Tønsberg

Kontaktperson for typegodkjenning av terminaler: Tore Bergvill, telefon: +47 982 15 245

Kontaktperson for typegodkjenning av kontrollrom: Marianne Mo, telefon +47 905 70 711 

 

Vi ønsker at henvendelsen inneholder følgende opplysninger:

Søkerens kontaktdata

Hva slags utstyr eller programvare som søkes godkjent

Ønsket tidspunkt for eventuell test

Andre viktige opplysninger som krever forberedelser

 


Dersom søknaden gjelder kontrollrom må den også inneholde:

Detaljering av utstyr eller programvare som søkes godkjent

o Systembeskrivelse av utstyret, maskinvare- og/eller programvareversjon(er) som skal godkjennes

o Skisse over nettarkitektur og omgivelse for bruk av produktet og sikkerhetsmekanismer

o Funksjonsbeskrivelse 

o Brukermanual

o Grensesnittbeskrivelse (MCC7500 DCS, UNS, SDS, PD osv.)

o Kommunikasjonsmodell ved maksimal belastning

Tidligere sertifiseringer

o Mot Nødnett

o Mot andre nett