Typegodkjenning av kontrollrom

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Typegodkjenning av kontrollrom

Alle linjetilknyttede kontrollromsløsninger og -applikasjoner med tilhørende programvareversjoner skal godkjennes før de kan benyttes i Nødnett.

Dette er viktig for en stabil og forutsigbar drift av Nødnett og dets tjenester.

 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) kontrollerer hvilke linjetilknyttede kontrollrom og programvareversjoner som er tillatt benyttet i Nødnett. DSB ønsker et bredt utvalg av kontrollromsløsninger og applikasjoner for bruk i Nødnett, slik at alle brukere kan finne et produkt som samsvarer med sine spesielle behov. 

 

Hensikten med typegodkjenningen er å:

Sikre at linjetilknyttet kontrollrom oppfyller tekniske minimumskrav for bruk i Nødnett

Redusere risiko for brukerne

Sikre at løsningen gjør som den skal og ikke forstyrrer andre systemer

Teste viktige (sikkerhets)funksjoner for brukerne

 

DSBs minimumskrav til linjetilknyttet kontrollrom dekker kun basisfunksjonalitet for at løsningene og applikasjonene kan aksepteres for bruk i Nødnett. Andre og mer omfattende funksjonelle krav som konstruksjon, funksjoner, lydkvalitet m.m. må formidles fra bruker/innkjøper til leverandør. Slike krav er ikke DSBs ansvar.

 

I dokumentet nedenfor finner du mer informasjon om hvilke krav som stilles og hvordan typegodkjenningen gjennomføres. 

Informasjon om pris for typegodkjenning finner du her.