Typegodkjenning av terminaler

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Typegodkjenning av terminaler

Alle radioterminaler, personsøkere og modem, med tilhørende programvareversjoner skal godkjennes før de kan benyttes i Nødnett.

Typegodkjenningsordningen sikrer at terminalen har riktig basisfunksjonalitet og at den fungerer godt i nettet.

 

DSB kontrollerer hvilke terminaler og programvareversjoner som er tillatt benyttet i Nødnett. DSB ønsker et bredt utvalg av terminaler og tjenester, slik at alle brukere kan finne et produkt som samsvarer med deres behov.  

 

Hensikten med typegodkjenningen er å:

Sikre at terminalen oppfyller tekniske krav for bruk i Nødnett

Redusere risiko for brukerne

Sikre at terminalen gjør som den skal og ikke forstyrrer andre systemer

Teste viktige (sikkerhets)funksjoner for brukerne


I dokumentene under kan du lese mer om:

Dokument som beskriver prosessen for typegodkjenning av terminaler i Nødnett

Dokument som beskriver de tekniske minimumskravene til typegodkjente terminaler 


Informasjon om pris for typegodkjenning finner du her.

 

Information about type approval of radio terminals is also available in English, see the documents below.