Sertifisering av terminalleverandører

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Sertifisering av terminalleverandører

For å ivareta kvalitet og sikkerhet i Nødnett må leverandører av terminaler i Nødnett oppfylle visse krav.

Dette er krav om registreringer, lisenser og rutiner som er relevante for produsenter, importører og forhandlere av terminaler med tilhørende utsyr. Videre må leverandører som skal driftsette eller drifte datamodem ha avtale med DSB knyttet til informasjonshåndtering og driftssamarbeid.

For å gjøre det enklere for kunden å velge terminalleverandører til Nødnett som DSB anser har tilfredsstillende tjenestekvalitet, er DSB i ferd med å utarbeide en sertifiseringsordning for terminalleverandører. Terminalleverandører som er sertifisert av DSB vil oppfylle de grunnleggende kravene knyttet til lisenser, registreringer og relevante rutiner. 

Leverandører av datamodem kan i tillegg sertifiseres for tjenestene idriftsettelse og drift av datamodem. Leverandørene som sertifiseres for dette vil ha etablert nødvendige avtaler og rutiner for informasjonshåndtering og driftssamarbeid med DSB.

Per mars 2017 er ingen terminalleverandører sertifisert. For anskaffelser av terminaler er kunden selv ansvarlig for å sikre at leverandørene oppfyller de grunnleggende kravene om registreringer og lisenser. Dette er nærmere beskrevet i kjøpsveiledning for radioterminaler.

Planlegger du å anskaffe datamodem for bruk i Nødnett må dette skje i tett dialog med DSB. Kontakt oss på e-post brukerhenvendelser@dsb.no.