Typegodkjenning av terminaler

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Typegodkjenning av terminaler

Alle radioterminaler, personsøkere og modem, med tilhørende programvareversjoner skal godkjennes før de kan benyttes i Nødnett.

Typegodkjenningsordningen sikrer at terminalen har riktig basisfunksjonalitet og at den fungerer godt i nettet:

Hvilke terminaler og personsøkere er godkjente?

Godkjente terminaler og personsøkere finner du blant dokumentene nederst på siden.

DSB kontrollerer hvilke terminaler og programvareversjoner som er tillatt benyttet i Nødnett. DSB ønsker et bredt utvalg av terminaler og tjenester, slik at alle brukere kan finne et produkt som samsvarer med deres behov.  

Hvorfor typegodkjenning av terminalene?

  • Sikre at terminalen oppfyller tekniske krav for bruk i Nødnett

  • Redusere risiko for brukerne

  • Sikre at terminalen gjør som den skal og ikke forstyrrer andre systemer

  • Teste viktige (sikkerhets)funksjoner for brukerne

I dokumentene under kan du lese mer om:

  • Godkjente terminaler og personsøkere

  • Prosessen for typegodkjenning av terminaler i Nødnett*

  • De tekniske minimumskravene til typegodkjente terminaler 

*Information about type approval of radio terminals is also available in English, see the documents below.