10 år siden beslutning om landsdekkende Nødnett


En milepæl innenfor området nød- og beredskapskommunikasjon ble nådd i 2011 da man bestemte seg for å bygge landsdekkende Nødnett.

Det ble bevilget 4,7 mrd. til å bygge et digitalt Nødnett for beredskapsbrukere i hele landet. Dette er kanskje den største satsingen på sivil beredskap i Norge noen sinne. En viktig forutsetning for å holde kostnadene nede var å benytte eksisterende infrastruktur for telekommunikasjon der dette var mulig.

Bilde: DSB

 

Beslutningen understreket også at bred bruk av nettet var ønskelig, slik at samfunnsgevinsten av investeringen kunne bli størst mulig. Nødnetts gode dekning og robusthet har gjort dette radionettet nyttig for mange ulike aktører i veldig forskjellige beredskapsroller. Nødnett brukes døgnet rundt av nødetatene - brann, politi og helse - for å løse akutte oppgaver som truer liv, helse og verdier. I dag har mer enn 300 andre organisasjoner glede av Nødnett i det daglige. Dette inkluderer tollvesenet, elforsyningen, frivillige organisasjoner, industrivern – for å nevne noen.

Nødnett ble offisielt åpnet i hele landet 1.desember 2015 og vil være virksomt i flere år fremover. Samtidig arbeider DSB med løsninger for fremtidens nød- og beredskapskommunikasjon.  Brukerbehovene endres og det arbeides langsiktig for å sikre at beredskapsaktørene har gode og riktige verktøy i sin hendelseshåndtering og samvirke.

Her kan du se Nødnetts historie på fem minutter: