Forside

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Visste du at...

  • Kjernebrukere av Nødnett er de tre nødetatene brann, politi og helse. Disse etatene bruker radiosambandet som en viktig innsatsfaktor i sitt daglige arbeid.

  • Personvernet styrkes av Nødnett gjennom avlyttingssikret nett.

  • Bruk av Nødnett vil bidra til styrket beredskap og mer effektiv krisehåndtering.

  • TETRA er overveiende valgt som standard for nødkommunikasjon i Europa, og våre naboland Danmark, Finland og Sverige baserer sin nødkommunikasjon på TETRA-samband.

  • Nødnett gir en klar styrking av beredskapen og krisehåndteringen gjennom å operere på samme kommunikasjonsplattform.

  • Rundt 2060 basestasjoner er i drift, noe som gir god dekning på hele fastlandet.

  • Siden Nødnett baserer seg på TETRA, som er en åpen standard, benytter man radioterminaler fra ulike leverandører.

  • Et landsdekkende AGA-nett gir dekning til helikoptre i opptil 8000 fots høyde over havet.

  • Rundt 2060 basestasjoner er i drift, noe som gir god dekning på hele fastlandet.

  • Nødnettdagene 2016 samlet 683 deltakere fra inn og utland

Twitter