Forside

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Visste du at...

  • Nødnett gir økt sikkerhet for beredskaps- og innsatspersonell, og bidrar til et tryggere og mer robust samfunn.

  • Nødnett er robust og fungerer uavhengig av kommersielle mobilnett.

  • Flyttbare basestasjoner kan brukes der det ikke kan etableres fast dekning

  • Nødnett bidrar til at etatenes radiosamband tilfredsstiller operative og sikkerhetsmessige krav.

  • Nødnett gir en klar styrking av beredskapen og krisehåndteringen gjennom å operere på samme kommunikasjonsplattform.

  • Nødnett gir bedre personellsikkerhet og mer effektiv ressursbruk i etatene.

  • Personvernet styrkes av Nødnett gjennom avlyttingssikret nett.

  • TETRA er overveiende valgt som standard for nødkommunikasjon i Europa, og våre naboland Danmark, Finland og Sverige baserer sin nødkommunikasjon på TETRA-samband.

  • Siden Nødnett baserer seg på TETRA, som er en åpen standard, benytter man radioterminaler fra ulike leverandører.

  • Bruk av Nødnett vil bidra til styrket beredskap og mer effektiv krisehåndtering.

Twitter