Forside

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Visste du at...

  • Nødnett åpner for internasjonalt samarbeid og samhandling på tvers av landegrenser.

  • I vurderingen av plassering av basestasjoner skal det blant annet tas hensyn til dekning, naturmangfold, kulturminner og bebyggelse.

  • Av brukerundersøkelsen (2017) kommer det frem at respondentene stoler på at Nødnett fungerer både ved daglig bruk og ved større hendelser/kriser.

  • Nødnett dekker 86 prosent av landets areal og nær 100 prosent av befolkningen.

  • Flyttbare basestasjoner kan brukes der det ikke kan etableres fast dekning

  • Bruk av Nødnett bidrar til styrket beredskap og mer effektiv krisehåndtering.

  • Nødnett baseres på den europeiske standarden TETRA, og radiofrekvensene ligger i 380-400 MHz båndet.

  • Nødnett er robust og fungerer uavhengig av kommersielle mobilnett.

  • Både i det daglige og i en krisesituasjon kan god dekning være avgjørende for muligheten til å yte en fullgod tjeneste og redde liv og helse.

  • Kjernebrukere av Nødnett er de tre nødetatene brann, politi og helse. Disse etatene bruker radiosambandet som en viktig innsatsfaktor i sitt daglige arbeid.