Forside

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Visste du at...

  • Bruk av Nødnett bidrar til styrket beredskap og mer effektiv krisehåndtering.

  • Bruk av Nødnett vil bidra til styrket beredskap og mer effektiv krisehåndtering.

  • Nødnett bidrar til at etatenes radiosamband tilfredsstiller operative og sikkerhetsmessige krav.

  • Nødnett åpner for internasjonalt samarbeid og samhandling på tvers av landegrenser.

  • Flyttbare basestasjoner kan brukes der det ikke kan etableres fast dekning

  • Kjernebrukere av Nødnett er de tre nødetatene brann, politi og helse. Disse etatene bruker radiosambandet som en viktig innsatsfaktor i sitt daglige arbeid.

  • Siden Nødnett baserer seg på TETRA, som er en åpen standard, benytter man radioterminaler fra ulike leverandører.

  • Alle terminaler og tilhørende programvareversjoner skal godkjennes før de kan benyttes i Nødnett.

  • Nødnett gir en klar styrking av beredskapen og krisehåndteringen gjennom å operere på samme kommunikasjonsplattform.

  • Et landsdekkende AGA-nett gir dekning til helikoptre i opptil 8000 fots høyde over havet.