Forside

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Visste du at...

  • Nødnett gir en klar styrking av beredskapen og krisehåndteringen gjennom å operere på samme kommunikasjonsplattform.

  • Av brukerundersøkelsen (2017) kommer det frem at respondentene stoler på at Nødnett fungerer både ved daglig bruk og ved større hendelser/kriser.

  • Nødnettradioer kan også brukes som walkie-talkier i områder uten dekning.

  • TETRA er overveiende valgt som standard for nødkommunikasjon i Europa, og våre naboland Danmark, Finland og Sverige baserer sin nødkommunikasjon på TETRA-samband.

  • Nødnett er robust og fungerer uavhengig av kommersielle mobilnett.

  • Nødnett åpner for internasjonalt samarbeid og samhandling på tvers av landegrenser.

  • Representanter fra kjernebrukerne har vært involvert i Nødnett fra starten av, og brukerkrav fra brann, politi og helse har vært førende i valg av løsning.

  • Flyttbare basestasjoner kan brukes der det ikke kan etableres fast dekning

  • Alle terminaler og tilhørende programvareversjoner skal godkjennes før de kan benyttes i Nødnett.

  • DSB ønsker et bredt utvalg av terminaler og tjenester for bruk i Nødnett