Forside

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Visste du at...

  • De enkelte brukerne kommuniserer over Nødnett gjennom håndholdte og kjøretøymonterte radioterminaler.

  • Norge og Sverige var de første to landene i verden som samkjørte sine nasjonale nødnett.

  • Nødnett innebærer en overgang fra gammel, analog radioteknologi til en digital løsning med utvidet funksjonalitet, bedre talelyd og avlytningssikret kommunikasjon.

  • Nødnett baseres på den europeiske standarden TETRA, og radiofrekvensene ligger i 380-400 MHz båndet.

  • Personvernet styrkes av Nødnett gjennom avlyttingssikret nett.

  • De enkelte brukerne kommuniserer over Nødnett gjennom håndholdte og kjøretøymonterte radioterminaler.

  • Av brukerundersøkelsen (2017) kommer det frem at brukerne på tvers av etater og faser mener Nødnett bidrar til økt sikkerhet for nødetatens ansatte og fører til bedre personvern for publikum.

  • Både i det daglige og i en krisesituasjon kan god dekning være avgjørende for muligheten til å yte en fullgod tjeneste og redde liv og helse.

  • Flyttbare basestasjoner kan brukes der det ikke kan etableres fast dekning

  • Nødnettradioer kan også brukes som walkie-talkier i områder uten dekning.