Forside

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Visste du at...

  • TETRA er overveiende valgt som standard for nødkommunikasjon i Europa, og våre naboland Danmark, Finland og Sverige baserer sin nødkommunikasjon på TETRA-samband.

  • Representanter fra kjernebrukerne har vært involvert i Nødnett fra starten av, og brukerkrav fra brann, politi og helse har vært førende i valg av løsning.

  • Bruk av Nødnett bidrar til styrket beredskap og mer effektiv krisehåndtering.

  • Rundt 2060 basestasjoner er i drift, noe som gir god dekning på hele fastlandet.

  • Norge og Sverige var de første to landene i verden som samkjørte sine nasjonale nødnett.

  • Nødnett gir økt sikkerhet for beredskaps- og innsatspersonell, og bidrar til et tryggere og mer robust samfunn.

  • Nødnett har høyere kapasitet, bedre dekning og bedre talekvalitet enn analoge systemer, samt døgnkontinuerlig drift og overvåkning.

  • Alle terminaler og tilhørende programvareversjoner skal godkjennes før de kan benyttes i Nødnett.

  • Nødnett åpner for internasjonalt samarbeid og samhandling på tvers av landegrenser.

  • Representanter fra kjernebrukerne har vært involvert i Nødnett fra starten av, og brukerkrav fra brann, politi og helse har vært førende i valg av løsning.