Forside

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Visste du at...

  • Kjernebrukere av Nødnett er de tre nødetatene brann, politi og helse. Disse etatene bruker radiosambandet som en viktig innsatsfaktor i sitt daglige arbeid.

  • Nødnett dekker 86 prosent av landets areal og nær 100 prosent av befolkningen.

  • De enkelte brukerne kommuniserer over Nødnett gjennom håndholdte og kjøretøymonterte radioterminaler.

  • De enkelte brukerne kommuniserer over Nødnett gjennom håndholdte og kjøretøymonterte radioterminaler.

  • Bruk av Nødnett bidrar til styrket beredskap og mer effektiv krisehåndtering.

  • Nødnett åpner for internasjonalt samarbeid og samhandling på tvers av landegrenser.

  • Av brukerundersøkelsen (2017) kommer det frem at respondentene stoler på at Nødnett fungerer både ved daglig bruk og ved større hendelser/kriser.

  • Det er strenge krav til dekning i Nødnett for å dekke nød- og beredskapsaktørenes behov.

  • Norge og Sverige var de første to landene i verden som samkjørte sine nasjonale nødnett.

  • Nødnett dekker 86 prosent av landets areal og nær 100 prosent av befolkningen.