Forside

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Visste du at...

  • Personvernet vil styrkes av Nødnett gjennom avlyttingssikret nett.

  • Nødnett legger til rette for samvirke mellom ulike etater og organisasjoner.

  • Flyttbare basestasjoner kan brukes der det ikke kan etableres fast dekning

  • De enkelte brukerne kommuniserer over Nødnett gjennom håndholdte og kjøretøymonterte radioterminaler.

  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap eier og forvalter Nødnett på vegne av staten.

  • Basestasjoner plasseres i utgangspunktet på steder hvor de vil gi best mulig dekning. Dette tilsier plassering høyt i terrenget, og med høye master.

  • Rundt 2060 basestasjoner er i drift, noe som gir god dekning på hele fastlandet.

  • TETRA er overveiende valgt som standard for nødkommunikasjon i Europa, og våre naboland Danmark, Finland og Sverige baserer sin nødkommunikasjon på TETRA-samband.

  • Personvernet styrkes av Nødnett gjennom avlyttingssikret nett.

  • DSB ønsker et bredt utvalg av terminaler og tjenester for bruk i Nødnett