Forside

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Visste du at...

  • DSB ønsker et bredt utvalg av terminaler og tjenester for bruk i Nødnett

  • Nødnett gir økt sikkerhet for beredskaps- og innsatspersonell, og bidrar til et tryggere og mer robust samfunn.

  • Personvernet vil styrkes av Nødnett gjennom avlyttingssikret nett.

  • Nødnett åpner for internasjonalt samarbeid og samhandling på tvers av landegrenser.

  • Basestasjoner plasseres i utgangspunktet på steder hvor de vil gi best mulig dekning. Dette tilsier plassering høyt i terrenget, og med høye master.

  • Av brukerundersøkelsen (2017) kommer det frem at brukerne på tvers av etater og faser mener Nødnett bidrar til økt sikkerhet for nødetatens ansatte og fører til bedre personvern for publikum.

  • Rundt 2060 basestasjoner er i drift, noe som gir god dekning på hele fastlandet.

  • Nødnett er robust og fungerer uavhengig av kommersielle mobilnett.

  • Nødnettdagene 2016 samlet 683 deltakere fra inn og utland

  • Kjernebrukere av Nødnett er de tre nødetatene brann, politi og helse. Disse etatene bruker radiosambandet som en viktig innsatsfaktor i sitt daglige arbeid.