Ekstremværet Ingunn og Nødnett


Når vinden herjer, som under ekstremværet Ingunn, må vi være forberedt på utfall i Nødnett.

30. januar ble det første røde farevarselet om ekstremt kraftige vindkast sendt ut. Det var Trøndelag og Nordland som fikk det kraftigste været. Været påvirket også Nødnett.

- Nødnett er bygget robust, men vi må regne med utfall når det er langvarige strømutfall, brudd på transmisjon og vanskelige værforhold for bakkemannskapet som må ut og rette feil, sier avdelingsdirektør i DSB og ansvarlig for Nødnett, Eline Palm Paxal

Ekstremværet Ingunn førte til spredte utfall i Nødnett. Men også noen mer langvarige. På det meste var 50 basestasjoner i Nødnett nede samtidig.

- Vi forstår at det er krevende når Nødnett ikke fungerer som normalt. Brukerne må være forberedt på å benytte lokale løsninger og reserveløsninger. I tillegg kan de forespørre utkjøring om mobil basestasjon, forklarer Paxal.

Det er godt med overlappende dekning i Nødnett. Dermed blir ikke alltid konsekvensene store ved utfall i Nødnett. Men Norges demografi gjør det ikke mulig alle steder. Det vi erfarte under Ingunn var at områder uten overlappende dekning, som deler av Lofoten og Senja, hadde utfall.

- Deler av Lofoten ble rammet av uværet med utfall i Nødnett i flere dager. Området ble rammet av flere feil, blant annet brudd på en sjøkabel. I påvente av feilretting kjørte DSB ut to mobile basestasjoner for å opprette lokal dekning. I tillegg er basestasjoner som dekker kommunesentra satt til å fungere lokalt, sier Paxal.

Fiskeværet Husøy på Senja hadde også langvarig utfall. Der er det én basestasjon som gir dekning i området. Da denne ikke fungerte uteble dekningen.

- På Husøy var det en kombinasjon av faktorer som medførte utfall. Strømbrudd, problemer med den leide transmisjonslinjen som vi har ut til denne basestasjonen, samt feil på utstyr. Basestasjonen står på fjellet med vanskelig tilgang for bakkemannskapene. Det var vanskelig værforhold for helikopter, samt skredfarlig område å ta seg ut i, forklarer Paxal.

Nødnett overvåkes 24/7 og har bakkemannskap med kort utrykningstid. Hvis feilen skyldes leide linjer så har DSB løpende kontakt med underleverandørene.

Hvordan kan brukerne forberede seg på og håndtere utfall i Nødnett

  • Benytte DMO (direktemodus) og DMO repeater for å forlenge rekkevidden
  • Gjøre seg kjent med hvilket område i hver kommune som er satt til å fungere lokalt hvis basestasjonen mister kontakten med Nødnett kjernenett
  • Be om midlertidig dekning ved utkjøring av mobil basestasjon fra DSB
  • Benytte reserveløsninger som mobil, satellittelefon m.m.
  • Følge med på situasjonen på Nødnett driftsstatus