Dekningskart

Dekningskart for Nødnett er lagt inn i DSBs kartløsning for kartdata om samfunnssikkerhet og beredskap. Her kan du zoome inn og se beregnet dekning i hele landet.

Nød- og beredskapsbrukere har nytt av å vite hvor det er dekning i Nødnett for å kunne planlegge håndteringen av ulike hendelser. DSBs kartløsning gjør det mulig å Nødnett-dekning i sammenheng med andre temalag som viser risikoforhold, ressurser og infrastruktur lokalt. Dette kan være kommunegrenser, distrikter innen beredskap, kraftlinjer, veier og områder hvor det er risiko for skred. Dersom du ønsker å følge med på dekning og eventuelle dekningsutfall, kan du benytte deg av Nødnett driftsstatus.

 

kart-blaa-48px (002).png Dekningskart for Nødnett i DSB-kart

Dekningskartet kort forklart

  • Grønnfargen viser beregnet dekning for kjøretøymonterte radioterminaler.
  • Områder som er hvite har ikke dekning.

Hvis du ønsker å kun se dekning for håndholdt går du inn på lagene og tar bort haken for kjøretøymontert.

Dekningskart for Nødnett vises i målestokker mellom 1:40.000 og 1:2.560.000. Zoomnivå stilles ved hjelp av pluss/minus-knapper eller ved hjelp av målestokk nederst i kartbildet, som vist i bildet under.    

dekningskart.JPG

Tips! Under fanen "Sorter temalag" er det mulig å endre hvilket kartlag som tegnes øverst ved å dra lag oppover/nedover. Dette kan være aktuelt hvis du slår på andre temakart i tillegg til dekningskartene. Nødnett dekningskart bør ligge nederst.

Brukere som går inn via forsiden på kart.dsb.no, må i høyre meny velge Temalag og deretter Dekningskart Nødnett. Det er kun når man går rett fra nødnett.no at Nødnett-dekningen allerede er lagt inn i visningen. 

Ulike typer dekning i Nødnett

I Nødnett oppgis det beregnet dekning for både kjøretøybaserte og for håndholdte radioterminaler. Dekningsgraden i Nødnett er beregnet av DSB til å være 86 % av landarealet på fastlands-Norge når det benyttes samme beregningsmetode som kommersielle mobiloperatører.

Dekningen for håndholdte terminaler er noe mindre fordi det i denne beregningen er tatt hensyn til at kroppen kan dempe signalene hvis radioterminalen bæres tett på kroppen og kroppen kommer mellom radioterminalen og basestasjonen. I mange tilfeller vil brukeren stå vendt mot basestasjonen og dekningen vil oppleves bedre enn beregnet dekning. Mange brukere har terminalen festet på skulderen, et sted hvor kroppen ikke demper signalene i samme grad.

Kjøretøymonterte radioterminaler har ofte bedre antenne enn håndholdte terminaler, samt at de er montert på tak av kjøretøy. Signalforholdet blir dermed bedre.

Det er mulig å kommunisere i områder med begrenset eller ingen dekning. Det er da nødvendig å etablere utvidet dekning. Her kan du lese mer om Nødnettdekning.

Spørsmål?

Har du spørsmål om kartløsningen? Kontakt DSB på . Andre spørsmål? Kontakt oss!