Om oss

DSB har ulike roller innen nød- og beredskapskommunikasjon. Avdeling for nød- og beredskapskommunikasjon (NBK) ivaretar rollen som statens kompetanseorgan for nød- og beredskapskommunikasjon, systemansvarlig myndighet og eier av samfunnskritisk infrastruktur, samt tjenesteleverandør for Nødnett. Her kan du lese mer om DSBs rolle innen nød- og beredskapskommunikasjon.

NBK har dermed ansvar for Nødnett, inkl. forvaltning, videreutvikling, opplæring, brukeroppfølging og brukerstøtte. Du finner oss midt på DSBs organisasjonskart.

Vi ivaretar disse oppgavene fra våre lokaler i Oslo og Moss.

Her finner du vår kontaktinformasjon.