Bli kunde

Organisasjoner som har et beredskapsansvar kan søke DSB om å bli bruker av Nødnett. På denne siden kan du lese om hvem som kan bli Nødnettbruker - og hvordan du går frem for å bli bruker.

Hvordan bli kunde? 

Her følger en trinnvis oversikt over hvordan du blir kunde av Nødnett, og hva som skal til for å ta Nødnett i bruk.

1. Din organisasjon må oppfylle kriteriene

Nødetatene omtales gjerne som kjernebrukerne av Nødnett. Flere brukere, både på organisasjon- og individnivå, gir nye muligheter til informasjonsdeling og økt samarbeid på tvers.

Virksomheter som inngår i minst ett av følgende områder kan søke DSB om å få bli bruker av Nødnett:

  • Aktør som samarbeider tett med nødetatene
  • Virksomhet som er eier eller operatør av kritisk infrastruktur
  • Virksomhet som har ansvar for kritiske samfunnsfunksjoner
  • Virksomhet som er utøver av viktige samfunnstjenester
  • Statlig eller kommunal virksomhet som har et definert ansvar innen beredskap

2. Søknad

For organisasjoner som er interessert i å ta i bruk Nødnett er første steg å fylle ut og sende inn et søknadsskjema. Søknadsskjema finner du nederst på denne siden.

3. Vurdering/behovsanalyse

Når DSB mottar skjemaet gjøres det en vurdering om hvorvidt kriteriene for å kunne bli kunde oppfylles. Det gjøres eventuelt også en behovsanalyse i dialog med kunden, for å kartlegge blant annet hvilke tjenester det er behov for, samt hvor mange abonnementer organisasjonen trenger.

For de organisasjonene som ønsker tilgang til Nødnett vil det være viktig å synligjøre relevante funksjoner sett opp mot kriteriene, eksempelvis i form av spesifikke lovhjemler, forskrifter, ROS-analyser o.l.

Basert på dette og annen relevant informasjon vil DSB vurdere hvorvidt en organisasjon oppfyller kriteriene for å kunne bli kunde i Nødnett. Alle kunder vil få en begrunnelse for eventuelle avslag.

4. Bestilling av tjenester og produkter

Når DSB og kunden kommer til enighet inngås det avtaler om bruk av Nødnett. Hvilke avtaler som signeres avhenger av tjenestene og produktene som bestilles. Her kan du finne oversikt over produkter og tjenester i Nødnett.

Når man skal benytte utstyr som knyttes opp mot Nødnett, er det påkrevd at man har en tjenesteavtale med en godkjent driftsorganisasjon som kan levere brukerstøtte. For kunder utenfor nødetatene er det driftsorganisasjonen BDO som har driftsansvaret for radioterminaler og kommunikasjonssentraler.

5. Leveranse

Tidsforløp for leveranse avhenger av blant annet opplæring, kundens anskaffelsesmetode og utarbeidelse av programmeringsgrunnlag. Radioterminaler anskaffes etter avtale med DSB.

6. Drift

Kunden går over i driftsfasen og tar i bruk Nødnett i henhold til avtale.

Ved spørsmål, ta kontakt med oss.

 


Søknadsskjema
Trykk her for å få opp søknadsskjema for å bli kunde av Nødnett