Nødnettdekning

Nødnett dekker 86 prosent av fastlands-Norge og har nær 100 prosent befolkningsdekning. Radionettet består av om lag 2100 basestasjoner som er plassert beregnet etter topografi, avstand og dekning fra andre basestasjoner i området.

Her finner du Nødnetts dekningskart.

Og her finner du Nødnett driftsstatus som gir informasjon om dekningsutfall i Nødnett. Nødnett driftsstatus hjelper deg å planlegge og håndtere ulike hendelser.

Lokal dekning fra basestasjoner og direktemodus

Dersom en basestasjon mister kontakt med resten av Nødnett kan den fortsatt gi lokal dekning til nødnettradioer i området. Nødnettradioer kan også brukes direkte radio til radio (kalt DMO).

De fleste kjøretøymonterte radioer har mulighet til å operere som en lokal basestasjon (Gateway) med begrenset funksjonalitet, enten for å gi lokal dekning eller for å opprette forbindelse til Nødnett.

Her kan du lese mer om Gateway og Repeater.

Nødnett har 8 transportable basestasjoner (TBS). Disse mobile basestasjonene kan utplasseres og kobles til resten av infrastrukturen for å etablere tilleggsdekning ved større langvarige hendelser eller utfall i Nødnett. Bestilling av TBS gjøres via driftsorganisasjonene i Nødnett.

Innendørsdekning

De fleste bygg oppnår tilfredsstillende innendørsdekning for Nødnett. Likevel avhenger dekningen inne av byggets konstruksjon, og av avstand og retning til nærmeste basestasjon. I bygninger der dekningen fra overflatenettet ikke er tilstrekkelig, kan det være behov for å supplere med spesielle tekniske løsninger. Slike løsninger inneholder vanligvis en eller flere repeatere, anteller og/eller kabler.

I noen bygg kan bruken av gateway fra nødetatenes biler kunne gi midlertidig innendørsdekning. Faste anlegg for innendørsdekning kan etableres etter godkjennelse fra DSB.

Dekning i tunneler

Det er til sammen rundt 450 veg- og jernbanetunneler som har fått installert, eller er planlagt bygget ut med, egne anlegg for å få Nødnett-dekning. For å få Nødnett-dekning i en tunnel kan det settes opp egen sender, enten ved åpningen som gir dekning inn i tunnelen, eller ved at et innendørsanlegg monteres inne i tunnelen. Kortere tunneler, under 500 meter, har gjerne dekning fra en basestasjon i nærheten.

Du finner en oversikt over hvilke vegtunneler som har Nødnett-dekning nederst på siden.

tunnel_ Dag V Torget.jpg
Foto: Dag V. Torget, Statens vegvesen

Dekning til sjøs

Nødnett sine basestasjoner langs kysten er oppgradert til å rekke 45 natuiske mil eller 83 km utover havet. Dekningen ut i havet vil variere med hvor basestasjonen står på land. Ved neste gjennomgang av Nødnett dekningskart vil tjenesten oppdateres slik at den også viser dekning til sjøs.

Dekning i luften

Nødnett har etablert spesiell dekning for luftfartøy opp til 8 000 fot, såkalt AGA (Air-Ground-Air). Om lag 90 basestasjoner sørger for å gi dekning i luften til luftfartøy.

Skogbrannhelikopter Dropp foto Odd Skarbomyr DSB.jpg
Foto: DSB


Vegtunneler med Nødnett_20210604.pdf (166 KB)