Nødnettdekning

Nødnett dekker 86 prosent av fastlands-Norge og har nær 100 prosent befolkningsdekning. Radionettet består av om lag 2100 basestasjoner som er plassert beregnet etter topografi, avstand og dekning fra andre basestasjoner i området.

Lokal dekning fra enkelte basestasjoner 

Flere basestasjoner i Nødnett er programmert til å virke lokalt dersom basestasjonen mister forbindelsen med resten av Nødnett. En basestasjon vil da gi dekning lokalt og fungerer i såkalt Local Site Trunking (LST). 

Utvidet dekning

Gateway
De fleste kjøretøymonterte radioer har mulighet til å operere som en lokal basestasjon (Gateway) med begrenset funksjonalitet, enten for å gi lokal dekning eller for å opprette forbindelse til Nødnett. 

Transportable basestasjoner
Nødnett har 8 transportable basestasjoner (TBS). Disse kan kjøres ut og gi midlertidig dekning når behovet melder seg, for eksempel ved (antatt) langvarig utfall eller ved behov for dekning i et område som ikke har dekning. DSBs transportable basestasjoner har satellittantenne for å koble basestasjonen til kjernenettet og er ikke avhengig av annen ekom. Bestilling av TBS gjøres via driftsorganisasjonene i Nødnett.

Midlertidig dekning på Trolltunga. Foto: Site Service
TBS flydd ut til Trolltunga. Foto: Site Service

 
Radio til radio
Ikke dekning? Nødnettradioer kan også brukes direkte radio til radio (kalt direct mode/DMO). Det muliggjøre kommunikasjon lokalt i felles DMO-talegrupper uten å være tilkoblet Nødnett. Kontakten mellom radioterminaler i DMO avhenger av terreng, hindringer og avstand. En DMO-repeater vil kunne ta imot og videresende DMO-trafikk automatisk mellom to eller flere radioterminaler som ikke kan nå hverandre direkte.

Innendørsdekning

De fleste bygg oppnår tilfredsstillende innendørsdekning for Nødnett. Likevel avhenger dekningen inne av byggets konstruksjon, og av avstand og retning til nærmeste basestasjon. I bygninger der dekningen fra overflatenettet ikke er tilstrekkelig, kan det være behov for å supplere med spesielle tekniske løsninger. Slike løsninger inneholder vanligvis en eller flere repeatere, anteller og/eller kabler.

I noen bygg kan bruken av gateway fra nødetatenes biler kunne gi midlertidig innendørsdekning. Faste anlegg for innendørsdekning kan etableres etter godkjennelse fra DSB.

Dekning i tunneler

Det er til sammen rundt 480 veg- og jernbanetunneler som har fått installert, eller er planlagt bygget ut med, egne anlegg for å få Nødnett-dekning. For å få Nødnett-dekning i en tunnel kan det settes opp egen sender, enten ved åpningen som gir dekning inn i tunnelen, eller ved at et innendørsanlegg monteres inne i tunnelen. Kortere tunneler, under 500 meter, har gjerne dekning fra en basestasjon i nærheten.

tunnel_ Dag V Torget.jpg
Foto: Dag V. Torget, Statens vegvesen

 

Dekning til sjøs

Nødnett sine basestasjoner langs kysten er oppgradert til å rekke 45 natuiske mil eller 83 km utover havet. Dekningen ut i havet vil variere med hvor basestasjonen står på land. Ved neste gjennomgang av Nødnett dekningskart vil tjenesten oppdateres slik at den også viser dekning til sjøs.

Dekning i luften

Nødnett har etablert spesiell dekning for luftfartøy opp til 8 000 fot, såkalt AGA (Air-Ground-Air). Om lag 90 basestasjoner sørger for å gi dekning i luften til luftfartøy.

Skogbrannhelikopter Dropp foto Odd Skarbomyr DSB.jpg
Foto: DSB


Nødnett i bruk (pdf)