Nødnett driftsstatus

Illustrasjonsbilde med utklipp fra tjenesten Nødnett driftsstatus. Bildet viser områder med dekning (grønn farge), områder med utfall, men dekning fra nærliggende basestasjon (mørk grønn farge), områder med utfall av dekning (rosa farge) og område uten etablert dekning (gul farge).

Nødnett driftsstatus gir informasjon om dekningsutfall i Nødnett. Det kan hjelpe deg å planlegge og håndtere ulike hendelser.

Dekningsinformasjon er tilpasset virkeområdet til den enkelte brukerorganisasjon for å sikre at relevant informasjon er lett og raskt tilgjengelig. Detaljert informasjon om dekningsforholdene vil ha stor nytteverdi når ulike hendelser og uforutsette situasjoner skal håndteres.

Her kan du se film om Nødnett driftsstatus:

Hvem kan bruke tjenesten?

Alle kunder i Nødnett kan ta i bruk Nødnett driftsstatus. Dette er inkludert i ditt Nødnettabonnement.

Opprettelse av personlige brukere styres av en administratorer i din organisasjon. Sluttbrukere har ikke anledning til å opprette sin egen bruker. Administrator kan opprette flere sluttbrukere etter behov.

Sjekk derfor i organisasjonen din om dere allerede er lagt til som bruker. Hvis din organisasjon ikke er bruker skal dere kontakte egen driftsorganisasjon for opprettelse av en administratorbruker.

Når administrator i din organisasjon har lagt deg til som bruker kan du logge inn med BankID her

NB! Organisasjoner innen helse og politi/toll/forsvar/m.fl. skal ta kontakt med hhv. HDO og PIT for å bli lagt til som sluttbrukere. Det er HDO og PIT som er administratorer. Øvrige kunder skal kontakte BDO for opprettelse av administratorer. 

Kontaktinformasjon driftsorganiasjon: 

 • Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett (HDO):
 • Politiets IKT-tjenester (PIT):
 • Branns driftsorganisasjon (BDO): via MinSide

Hvordan få tilgang til tjensten?

Tilgangen til Nødnett driftsstatus følger kundestrukturen i Nødnett. Det betyr blant annet at:

 • En oppnevnt administrator på en 110-sentral har ansvar for å legge til brukere blant de ansatte på 110-sentralen. 110-sentralene skal ikke ha en administratorrolle for de lokale brannvesen.
 • Hvert enkelt brannvesen oppnevner en administrator som har ansvar for å legge inn brukere som tilhører det enkelte området.
 • Store brukerorganisasjoner får mulighet til å oppnevne én administrator per fylke/organisatorisk distrikt.

Prosess for kunder som driftes av BDO og som skal opprette egen administrator:

Bekreftelse på søknad sendes fra BDO ila. kort tid (søknader behandles hverdager i tidsrommet 08.00-15.45) og det gis informasjon om videre prosess:

1. Administrator vil ha ansvar for å opprette, vedlikeholde og fjerne brukertilganger i egen organisasjon. Kun personer med roller og/eller ansvarsområder som har et reelt tjenstlig behov for dekningsinformasjon Nødnett skal opprettes som brukere.

2. Administrator må informere brukere som legges til at de har fått tilgang til Nødnett driftsstatus. Administrator får en ferdig tekst som kan videresendes til interne brukere når rollen som administrator er opprettet.

Tjenesten består av:

 • Oversikt over hendelser som omfatter utfall av dekning eller redusert kapasitet på en basestasjon.
 • Dekningskart med avmerkede områder for utfall. Kart oppdateres hvert 10. minutt  
 • Varsling på SMS og epost når det registreres et dekningsutfall i kartet i ditt område.

Dekningsforholdene kan sees i sammenheng med andre kartlag som eks. kommuner, distrikter innen beredskap, kraftlinjer, veier, områder hvor det er risiko for skred, etc.

Unntatt offentlighet

Informasjon om dekningsutfall er unntatt offentlighet etter offl. § 24 tredje ledd, fordi innsyn i slike opplysninger kan lette gjennomføring av straffbare handlinger. Informasjon fra Nødnett driftsstatus er underlagt taushetsplikt, jf. Nødnetts Abonnementsvilkår § 16 og forvaltningsloven §13 flg. Informasjon om dekningsutfall Nødnett kan kun deles med de som har tjenstlig behov i egen organisasjon.


Brukerveiledning administrator hos brukere Nødnett driftsstatus.pdf (187 KB) Brukerveiledning Nødnett driftsstatus sep2021.pdf (325 KB)