Sambandsreglement

For å sikre riktig og lik bruk av Nødnett er det utarbeidet et felles sambandsreglement som skal sikre felles prosedyrer og rutiner for kommunikasjon ved intern og ekstern samhandling.

Sambandsreglementet består av følgende deler:

1. Nødnett i bruk:

Nødnett i bruk er en oversikt over tekniske løsninger og funksjoner i Nødnett, samt retningslinjer for bruk.

2. Felles sambandsreglement for Nødnett:

Nødetatene og andre beredskapsbrukere planlegger sine operative prosedyrer forankret i dette regelverket for å sikre høyere effektivitet og bedre kvalitet på deres tjenester. Målet med et felles sambandsreglement er at brukerne skal oppnå bedre koordinering og ressursutnyttelse, økt sikkerhet for personellet og økt tjenestespekter i de ulike etatene.

Politidirektoratet har forvaltningsmessig ansvar for felles sambandsreglement gjennom regelmessig revisjon av reglementet. Dette gjøres i samarbeid med de andre etatene. Den enkelte etat/brukerorganisasjon er selv ansvarlig for ferdigstillelse av reglement på nasjonalt og regionalt/lokalt nivå.

Felles sambandsreglement for Nødnett finnes tilgjengelig i vårt bibliotek.

3. Sambandsreglement for organisasjoner tilknyttet Nødnett

DSB har utarbeidet Sambandsreglement for organisasjoner tilknyttet Nødnett. Reglementet regulerer brukerorganisasjonenes bruk av Nødnett. Dette reglementet gjelder ikke nødetatene. Den enkelte brukerorganisasjoner er selv ansvarlig for å utarbeide og oppdatere vedlegg til dette reglementet, samt å utarbeide lokale prosedyrer. Her finner du mal for vedlegg til sambandsreglement.

Sambandsreglement for organisasjoner tilknyttet Nødnett finnes tilgjengelig i vårt bibliotek.

4. Lokale prosedyrer for organisasjoner tilknyttet Nødnett

Lokale prosedyrer for organisasjoner tilknyttet Nødnett finner du hos din organisasjon.

5. Fleet map

Fleetmap er en samlebetegnelse på hvilke talegrupper den enkelte brukerorganisasjon får tilgang til for å understøtte kommunikasjon i det daglige og ved kriser.

Fleetmap inneholder også en beskrivelse av hvilken konfigurasjon som skal programmeres i radioterminalene.

For å sikre intern kommunikasjon og samarbeid på tvers av organisasjoner opprettes det både interne og felles talegrupper. DSB utarbeider dette i samarbeid med den enkelte kunde.

Bruken av talegruppene forankres i sambandsreglementet.

Har du spørsmål om din organisasjons fleetmap? Ta kontakt.