Felles sambandsreglement


For å sikre god utnyttelse av Nødnett og for å ivareta sikkerhet, stilles det krav til brukerens kompetanse og korrekt bruk. Sambandsreglementet skal legges til grunn ved opplæring, øving og i operativ tjeneste. Felles sambandsreglement gjelder alle brukere av Nødnett. Merk at felles sambandsreglement også inneholder vedlegg som tidligere har vært tilgjengelig i separat dokument.

Dokumentets forside, kun tekst.
Last ned pdf (3,6MB)
ISBN-nummer
978-82-8256-113-6
Utgitt

Sambandsreglementet har flere nivåer:

  • Nødnett i bruk
  • Felles sambandsreglement for nødetatene og andre beredskapsbrukere
  • Sambandsreglement for organisasjoner tilknyttet Nødnett
  • Lokale prosedyrer for organisasjoner tilknyttet Nødnett