Felles sambandsreglement


For å sikre god utnyttelse av Nødnett og for å ivareta sikkerhet, stilles det krav til brukerens kompetanse og korrekt bruk. Sambandsreglementet skal legges til grunn ved opplæring, øving og i operativ tjeneste.

Last ned pdf (352,9KB)
ISBN-nummer
978-82-8256-081-8
Utgitt