Priser og vilkår

 

v5.png

Bestillingsskjema

Her er bestillingsskjema for våre produkter og tjenester. For å kunne bestille må din organisasjon først godkjennes som Nødnettbruker. Her kan du sende inn din søknad.

Ta kontakt med din driftsorganisasjon eller kundekontakt dersom du trenger hjelp til bestillingen. Du kan også kontakte oss her.

v1.png

Prisliste

Prislisten gir en fullstendig oversikt over Nødnett-produkter og -tjenester levert av DSB. Priser er eks. mva. og faktureres forskuddsvis per kvartal. Priser indeksreguleres årlig ved årsskifte. 

prisliste-BDO.JPG

Prisliste BDO

Prislisten gir en oversikt over priser knyttet til driftstjenester levert av Branns driftsorganisasjon/DSB. Priser er eks. mva. og faktureres forskuddsvis per kvartal. Priser indeksreguleres ved årsskifte.

v4.png

Abonnementsvilkår

Abonnementsvilkårene gjelder for alle Nødnett-produkter og -tjenester levert av DSB. Vilkårene regulerer kundens bruk av Nødnett og tilknyttet Nødnettutstyr.

v2.png

Personvernerklæring

Personvernerklæringen gir informasjon om DSBs behandling av data og personopplysninger, inkl. lagring og sletting.

 

 

imageeo9th.png

Begrepsforklaring

I dette dokumentet har vi samlet en kort oversikt over begreper du vil møte på, både når du leser våre dokumenter og i samtaler med DSB.