Personvernerklæring Nødnett Connect

Nødnett Connect Personvernerklæring

 For Nødnett Connect Privacy Policy in English, click here

Om denne erklæringen

Vi i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utviklet denne personvernerklæringen fordi vi bryr oss om hvordan informasjonen du gir til oss brukes og deles. Denne personvernerklæringen beskriver personvernpraksisen for Nødnett Connect mobilapplikasjon og Nødnett Connect kontrollsenter levert av DSB (heretter omtalt som «Nødnett Connect»). Denne personvernerklæringen er relatert til informasjonsinnsamlingen og brukspraksisen til Nødnett Connect. Ved å bruke denne applikasjonen godtar du vilkårene i denne personvernerklæringen og de medfølgende vilkårene for bruk. Denne personvernerklæringen er et supplement til Nødnetts og DSBs personvernerklæring som dekker ytterligere personvernpraksis. I tilfelle en konflikt mellom denne personvernerklæringen, Nødnetts personvernerklæring og gjeldende kontrakt inngått av organisasjonen din for levering av Nødnett Connect ("kontrakten"), skal de motstridende vilkårene løses ved å gi forrang i det følgende bestille: a) Kontrakten; b) denne personvernerklæringen; og c) Nødnetts/DSBs personvernerklæring. Eventuelle spørsmål angående kontrakten bør rettes til din organisasjon.

Informasjon vi samler inn

Ved å bruke Nødnett Connect godtar du at DSB får tilgang til visse opplysninger, inkludert din posisjon, og vil dele den med andre du deler samtalegrupper med når posisjonsdeling er aktivert. Du må melde deg på for å dele posisjonen din, og du kan melde deg av når som helst mens du er logget på.

Nødnett Connect kan samle inn grunnleggende bruksinformasjon (f.eks. enhetsstatus, enhetstype, enhets-OS og nettleseren som brukes for å laste ned applikasjonen) for å bidra til å gi bedre service og forbedre produktet vårt. Denne informasjonen innhentes anonymt og er ikke knyttet til noen spesifikk brukerinformasjon (for eksempel brukernavn eller organisasjon).

Nødnett Connect vil beholde ulike brukerpreferanser på tvers av økter basert på en unik kombinasjon av brukernavn og serveradresse for en bestemt enhet.

Hvordan vi samler inn informasjon

Vi samler inn informasjon direkte fra din mobile enhet. Vi samler inn informasjon fra mobilenheten din basert på valgene du velger i appinnstillingene (f.eks. posisjonstjenester). Denne informasjonen sendes videre til andre medlemmer i talegruppene dine, men beholdes ikke noe sted.

Hvordan vi bruker/lagrer informasjon

Nødnett Connect beholder ingen lyd- eller dataoverføring lokalt på enheten din. Denne informasjonen vises bare midlertidig i applikasjonens brukergrensesnitt under den aktive økten. Ingen av denne informasjonen vedvarer over en tilsiktet pålogging.

Visningsnavnet ditt vises til andre aktive medlemmer som deler dine samtalegrupper.

Informasjonsdeling

All informasjon som avsløres i overføringer og tekster kan samles inn og brukes av andre medlemmer på systemet ditt som du kommuniserer med, Nødnett Connect kan ikke forhindre bruk av andre applikasjoner på en enhet som kan inkludere lyd- og skjermopptaksapplikasjoner. DSB kan dele informasjonen din dersom det er påkrevd i henhold til lov, rettskjennelse, stevning eller annen rettslig prosess; som forespurt av en statlig eller rettshåndhevende myndighet; eller for å håndheve gjeldende vilkår for bruk. Utlevering av personopplysninger må alltid ha et rettslig grunnlag.  

Dine valg/Velg bort

Nødnett Connect er designet for å få tilgang til posisjonen din og vil dele den med andre i talegruppene dine, men du må melde deg på for å dele posisjonen din. Du kan også melde deg av når som helst mens du er logget på via appinnstillingene.

Teknologier vi bruker

Vi beholder valgene dine under appinnstillingene, for eksempel sending av tekstvarsler, posisjonsdeling, avspilling av innkommende lyd for gruppeanrop, karttype, karttrafikkoverlegg, profil, aktiverte/deaktiverte samtalegrupper og profilvalg.

Hvis et mobilanrop foretas eller mottas mens du er logget på Nødnett Connect, kan ingen data overføres eller mottas, men du vil fortsette å være logget på Nødnett Connect, vil motta hendelser og kan sende meldinger, forutsatt at du er på en operatør og plan som tillater både data- og mobilsamtaler samtidig.

I ett Nødnett Connect Kontrollsenter kan din organisasjons aktivere og benytte funksjoner å åpne mikrofonen på din mobil og lytte. Dette kan for eksempel være i tilfeller hvor du har aktivert nød- alarm. Din organisasjon sitt Nødnett Connect Kontrollsenter kan da lytte til hva som skjer under hendelsen. Tilgang til og bruk av disse funksjoner er noe din organisasjon regulerer.

Barns personvern

Vi samler ikke bevisst inn personlig informasjon fra barn under 18 år gjennom denne applikasjonen. Applikasjoner er utviklet av eller på vegne av DSB og er ment for bruk av personer som er 18 år og eldre.

Endringer i personvernerklæringen

Vi kan legge til eller oppgradere Nødnett Connect for å gi deg nye eller forbedrede funksjoner. Vi kan oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen for å gjenspeile eventuelle endringer i vår samling eller brukspraksis. Se derfor regelmessig tilbake til denne personvernerklæringen. Vær oppmerksom på at, i den grad det er tillatt av gjeldende lov, er vår bruk av informasjonen styrt av personvernreglene som gjelder på det tidspunktet vi samler inn informasjonen.

Flere spørsmål?

Ved spørsmål kontant oss på følgende adresse:

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Postboks 2014 3103 Tønsberg, Norway, E-post: postmottak@dsb.no, Organisasjons nummer: 974 760 983

Annet

Ved å bruke Nødnett Connect er du underlagt enhver gjeldende underliggende avtale og disse vilkår og betingelser.

Dato: 24. Oktober 2022