Personvernerklæring Nødnett Connect

Nødnett Connect Personvernerklæring

 For Nødnett Connect Privacy Policy in English, click here

Om denne policyen

Denne personvernerklæringen beskriver personvernpraksisen for Nødnett Connect mobilapplikasjon og Nødnett Connect Kontrollsenter levert av Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB) (heretter samlet kalt "Nødnett Connect"). Denne personvernerklæringen gjelder for den informasjonen DSB samler inn, lagrer og behandler fra brukerne av Nødnett Connect. Ved å bruke Nødnett Connect godtar du vilkårene i denne personvernerklæringen, de medfølgende brukervilkårene for Nødnett Connect og de generelle vilkårene for Nødnett. Personopplysningene behandles i samsvar med personopplysningsloven av 15. juni 2018 nr. 38.

Personvernerklæringen og brukervilkårene er tilgjengelige i mobilapplikasjonen Nødnett Connect og på nødnett.no.

Informasjon som DSB lagrer og behandler

Ved å bruke Nødnett Connect godtar du at DSB samler inn følgende informasjon:

  • Lokasjonsdata
  • grunnleggende bruksinformasjon
  • telefonnummer

Lokasjonsdata samles inn direkte fra din mobiltelefon. Informasjonen samles inn basert på valgene du velger i applikasjonsinnstillingene. Lokasjonsdata overføres i sanntid til andre medlemmer i talegruppene dine, men lagres ikke.

Dersom du har aktivert den generelle GSP mottakeren i din mobil kan du på eget initiativ sende informasjon om din lokasjon som en melding til andre brukere av tjenesten. Din melding med lokasjonsinformasjon lagres i meldingstjenesten i en begrenset periode på 30 dager før meldingen automatisk slettes. Kun den lokasjonsinformasjonen som var på det tidspunktet du sendte meldingen vil være tilgjengelig for andre. Dersom du har aktivert automatisk deling av lokasjonsinformasjon for din bruker vil tjenesten innhente lokasjonsinformasjon kontinuerlig og dele denne med medlemmer i den aktive talegruppen som er av typen "Operativ leder" eller "Kontrollsenter". Dersom du på hvilket som helst tidspunkt velger å slå av GPS mottaker på din mobil, eller du logger deg ut av tjenesten, vil ingen lokasjonsinformasjon deles med andre. Ingen lokasjonsinformasjon lagres sentralt.

Grunnleggende bruksinformasjon (f.eks. enhetsstatus, enhetstype, enhets-OS og nettleseren som brukes for å laste ned applikasjonen) samles inn når du bruker Nødnett Connect. Denne informasjonen samles inn midlertidig for å kunne tilby og forbedre Nødnett Connect-tjenestene.

All informasjon bortsett fra brukernavn og telefonnummer anonymiseres og er ikke knyttet til noen spesifikk brukerinformasjon.

Brukernavnet ditt kan vises til andre brukere av Nødnett og Nødnett Connect som for øyeblikket er pålogget og som deler dine talegrupper, avhengig av din driftsorganisasjons valg av konfigurasjon.

 Telefonnummer er hentet fra informasjonen som er oppgitt av din driftsorganisasjon ved bestilling av Nødnett Connect-applikasjonen. Denne informasjonen samles inn og lagres for å kunne gi deg PTT-tjenester. Telefonnummeret ditt kan være synlig for andre brukere av Nødnett Connect i din organisasjon (Nødnett Connect telefonbok), dine talegrupper og andre brukere av PTT-tjenesten (Nødnett og Nødnett Connect) når de er satt opp av din organisasjon. På forespørsel kan telefonnummeret ditt endres av driftsorganisasjonen din.

Lyd og dataoverføring

DSB lagrer ingen lyd- eller dataoverføring fra din bruk av Nødnett Connect. Data (tekst, bilder, videoer, lokasjonsinformasjon og filer) som du sender fra din mobiltelefon/enhet kan bli lagret i mottakerens enhet. Videre kan ikke DSB forhindre bruk av andre applikasjoner på en mobiltelefon som kan inkludere lyd- og skjermopptaksapplikasjoner.

Aktiverer du en nødalarm, kan din organisasjons driftsorganisasjon få tilgang til mikrofonen på mobiltelefonen din og lytte til hendelsen. All tilgang til lyd utover nødhendelser må reguleres av organisasjonen din.

Utlevering av informasjon

DSB vil ikke utlevere opplysningene dine til tredjepart med mindre det kreves av offentlige myndigheter som har rettslig grunnlag for å motta slik informasjon.

Dine valg/Velg bort

Du kan selv bestemme om du vil dele lokasjonsdataene dine med andre brukere. Ved å aktivere GPS mottaker i din mobil kan du velge å dele informasjonen ved å sende en melding med lokasjonsinformasjon til andre brukere. Du kan også velge å aktivere automatisk deling av lokasjonsinformasjon ved å kontakte din driftsorganisasjon. Noen arbeidsgivere krever at du automatisk deler lokasjonsinformasjon for å kunne ivareta din sikkerhet når du er innlogget i tjenesten og er på jobb. Eksempel kan være at din arbeidsgiver trenger lokasjonsinformasjon når du har aktivert nød-alarm og trenger hjelp. Ta kontakt med din arbeidsgiver for praksis og retningslinjer.

Brukernavnet ditt er som standard synlig for andre brukere i talegruppene dine. Du og din driftsorganisasjon kan velge å anonymisere brukernavnet.

Lagring av app-innstillinger

Vi lagrer valgene dine under applikasjonsinnstillingene, for eksempel sending av tekstvarsler, lokasjonsdeling, avspilling av innkommende lyd for gruppeanrop, karttype, karttrafikkoverlegg, profil, aktiverte/deaktiverte samtalegrupper og profilvalg.

Barns personvern

Vi samler ikke bevisst inn personopplysninger fra barn under 18 år gjennom Nødnett Connect-applikasjonen. Applikasjoner utviklet av eller på vegne av DSB og er beregnet for bruk av personer over 18 år.

Endringer i personvernerklæringen

Vi kan legge til eller oppgradere Nødnett Connect for å gi deg nye eller forbedrede funksjoner. Vi kan oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen for å gjenspeile eventuelle endringer i vår innsamling eller bruk av data eller endringer i lovverket.

Kontaktinformasjon

For ytterligere informasjon kontakt Direktoratet for samfunnssikkerhet, Postboks 2014, 3103 Tønsberg, Norge. E-post: postmottak@dsb.no.

Ikrafttredelsesdato: 28.03.2023