Kurs for lokale instruktører

DSB tilbyr kurs for lokale instruktører. Etter endt opplæring vil lokale instruktører ha ansvaret for å utdanne sluttbrukere i egen organisasjon.

Om kurset

Alle som bruker Nødnett skal som minimum ha gjennomført et brukerkurs ihht. DSBs retningslinjer for opplæring. Lokale instruktører er med på å bidra til at Nødnett brukes riktig internt i organisasjonene og at tilgjengelige funksjonaliteter tas i bruk.

Kurset for å bli lokal instruktør strekker seg over to dager. Kursplanen er dynamisk og instruktøren prioriterer leksjonene etter kursprogresjon.

På kursets første dag vil kursdeltakerne få grunnleggende kunnskap om Nødnett, og hvordan radioterminalen og Nødnett brukes. Den andre dagen vil kursdeltakerne få utvidet kunnskap om Nødnett, samt en bevisstgjøring av instruktørrollen gjennom teori og praktiske øvelser.

Se egen kurskalender for praktisk informasjon, kursdatoer og påmelding.

JKØ, Stavern, 2012, opplæring, kurs, studier.  Foto Morten Ellingsen DNK HAR EIERSKAP TIL DETTE BILDET, OG KAN BRUKE DET FRITT.JPG
Foto: DSB

Eget eller lokalt kurs?

Ønsker din organisasjon et eget kurs kan dette bestilles ved å ta kontakt med deres kundekontakt i DSB. Organisasjoner kan også gå sammen og bestille lokalt kurs og dele kostnaden. Priser finnes i prislisten.

For kurs for nødetater og legevakt, ta kontakt med egen opplæringsinstitusjon.

Spørsmål om DSBs kurs og opplæring kan rettes kursansvarlig.