Slik driftes Nødnett

DSB sikrer stabil, sikker og kostnadseffektiv drift av Nødnett i det daglige og i krisesituasjoner. God drift er en forutsetning for at Nødnett skal være, og forblir, et trygt, robust og tidsmessig kommunikasjonssystem for ledelse og samhandling. Det er ellers mange aktører involvert i driften av Nødnett, hvor alle har sine ansvarsområder:

Døgnbemannet driftssentral

Nødnett overvåkes fra en døgnbemannet driftssentral. Her følger DSB opp driftskvalitet og tilgjengelighet i Nødnett. Driftssentralen har landsdekkende beredskap med avtaler om kort utrykningstid av bakkemannskap for feilretting. 

Nødetatenes kontrollrom får fortløpende informasjon om status i Nødnett. De har rutiner for å ta i bruk reserveløsninger når det er behov for det. 

kontrollrom_cedricArcher.jpg
Foto: Cedric Archer/DSB

 
De daglige drifts- og operatøroppgavene, altså driften av selve radionettet, er satt ut til Motorola. Motorola sørger for drift og vedlikehold av basestasjoner, transmisjonslinjer og kjernenett. Her finner du mer informasjon om Nødnetts infrastruktur

Nødetatenes egne driftsorganisasjoner

Utstyret som knytter brukere opp mot Nødnett driftes av nødetatenes egne driftsorganisasjoner. Driftsorganisasjonene har etablert ulike tjenester og rutiner for å håndtere kommunikasjon med brukerorganisasjoner og leverandører, feilrapportering, sikring av utstyr og planlegging av arbeid både teknisk og personellmessig.

Tjenestene inkluderer blant annet programmering og konfigurering av utstyr, mottak av feilmeldinger, brukerstøtte, oppfølging mot leverandørene, teknisk feilhåndtering 24/7/365 og teknisk overvåkning. Dette vil fremgå av avtaler mellom brukerorganisasjoner og den respektive driftsorganisasjon.

Nødnett har tre driftsorganisasjoner:

FNA_290519_0140.jpg
Foto: Fredrik Naumann/DSB