Slik driftes Nødnett

DSB sikrer stabil, sikker og kostnadseffektiv drift av Nødnett i det daglige og i krisesituasjoner. God drift er en forutsetning for at Nødnett skal være, og forblir, et trygt, robust og tidsmessig kommunikasjonssystem for ledelse og samhandling. Det er ellers mange aktører involvert i driften av Nødnett, hvor alle har sine ansvarsområder:

Nødnett overvåkes fra en døgnbemannet driftssentral. Her følger DSB opp driftskvalitet og tilgjengelighet i Nødnett. Driftssentralen har landsdekkende beredskap med avtaler om kort utrykningstid. DSB deler driftsstatus med aktuell statistikk hver måned. Driftsstatusen ligger under.

Nødetatenes kontrollrom får fortløpende informasjon om status i Nødnett. De har rutiner for å ta i bruk reserveløsninger når det er behov for det.

kontrollrom_cedricArcher.jpg
Foto: Cedric Archer/DSB

De daglige drifts- og operatøroppgavene, altså driften av selve radionettet, er satt ut til Motorola. Motorola sørger for drift og vedlikehold av basestasjoner, transmisjonslinjer og kjernenett. Her finner du mer informasjon om Nødnetts infrastruktur. Avtalen om drift gjelder ut 2026 (20 år fra avtaleinngåelse i 2006).

Utstyret som knytter brukere opp mot Nødnett driftes av nødetatenes egne driftsorganisasjoner. Driftsorganisasjonene har etablert ulike tjenester og rutiner for å håndtere kommunikasjon med brukerorganisasjoner og leverandører, feilrapportering, sikring av utstyr og planlegging av arbeid både teknisk og personellmessig.

Tjenestene inkluderer blant annet programmering og konfigurering av utstyr, mottak av feilmeldinger, brukerstøtte, oppfølging mot leverandørene, teknisk feilhåndtering 24/7/365 og teknisk overvåkning. Dette vil fremgå av avtaler mellom brukerorganisasjoner og den respektive driftsorganisasjon.

Nødnett har tre driftsorganisasjoner:

Branns driftsorganisasjon

Branns driftsorganisasjon (BDO) er underlagt DSB og leverer driftsstøttetjenester til brann og andre nød- og beredskapsbrukere. Dette inkluderer brukerstøtte og teknisk drift. BDO er utstyrt med egen IT-arkitektur for å kunne kvalitetssikre, drifte, administrere, overvåke, feilrette, oppgradere, utvikle og teste brannvesenets utstyr knyttet til Nødnett.

BDO har ansvar for:

  • Brukerstøtte og teknisk drift til radioterminaler
  • Drift av Nødnettutstyr på 110-sentraler og andre kontrollrom
  • Single Point of Contact med leverandørens feilhåndteringssenter
  • Teknisk feilhåndtering 24 timer i døgnet på kritiske feil
  • Utvikling, bistand og test av ny funksjonalitet
  • Håndtering av situasjoner med manglende dekning
  • Kursing
  • Prosjektstøtte

Her kan du lese mer om BDOs driftstjenester.

Dersom du ønsker å kontakte BDO vedrørende driftshendelser, gå inn via MinSide.

FNA_290519_0140.jpg
Foto: Fredrik Naumann/DSB


Driftsstatus desember 2020.pdf (209 KB)