Branns driftsorganisasjon (BDO)

Branns driftsorganisasjon (BDO) er underlagt DSB og leverer driftsstøttetjenester til brann og andre nød- og beredskapsbrukere. Dette inkluderer brukerstøtte og teknisk drift. BDO er utstyrt med egen IT-arkitektur for å kunne kvalitetssikre, drifte, administrere, overvåke, feilrette, oppgradere, utvikle og teste brannvesenets utstyr knyttet til Nødnett.

BDO har ansvar for:

  • Brukerstøtte og teknisk drift til radioterminaler
  • Drift av Nødnettutstyr på 110-sentraler og andre kontrollrom
  • Single Point of Contact med leverandørens feilhåndteringssenter
  • Teknisk feilhåndtering 24 timer i døgnet på kritiske feil
  • Utvikling, bistand og test av ny funksjonalitet
  • Håndtering av situasjoner med manglende dekning
  • Kursing
  • Prosjektstøtte

Her kan du lese mer om BDOs driftstjenester.

Dersom du ønsker å kontakte BDO vedrørende driftshendelser, gå inn via MinSide.