Om kurs og opplæring

For å sikre effektiv, riktig og trygg bruk av Nødnett er det viktig at alle brukere har nødvendig opplæring.

Klikk her for å se vår kurs- og konferansekalender.

Opplæring er spesielt viktig for å sikre at brukerne kan utnytte all funksjonalitet i Nødnett og for å forsterke og utvikle samhandlingen mellom brukere, både innen egen organisasjon og på tvers av organisasjoner.

Det er krav om at alle brukere må ha gjennomgått opplæring før de kan ta i bruk Nødnett. Før opplæringen kan starte må også internt sambandsreglement, inkludert fleetmap, være klart.

DSB har utarbeidet retningslinjer for opplæring i Nødnett. Retningslinjene forvaltes av DSB og gjelder alle brukerne av Nødnett med unntak av nødetatene. For nødetatene godkjenner de respektive fagdirektoratene den enkelte etats opplæring, og opplæringen håndteres av den enkelte etat.

DSB tilbyr kurs for lokale instruktører og sluttbrukerkurs. For kurs for politi og helsevesenet, ta kontakt med egen opplæringsinstitusjon.