Kurs for sluttbrukere

DSB tilbyr kurs til sluttbrukere. Etter endt opplæring vil alle kursdeltagere kunne bruke Nødnett i sin arbeidshverdag.

brukerkurs.JPG
Foto: DSB

Om kurset

Målet med sluttbrukerkurset er å gi brukeren kunnskap om hvordan man på best mulig måte bruker radioterminalene. Videre vil kurset gi innsikt i oppbygningen av nettet og hvordan det virker. Kursdeltagerne lærer også om fleetmap i egen organisasjon og de får kjennskap til sambandsreglementet og hvordan man best samhandler med andre i Nødnett.

I tillegg vil deltagerne lære hvordan man utfører enkel feilsøking og vedlikehold av radioterminalene. Hvert kurs blir tilpasset den enkelte organisasjon.

Se egen kurskalender for praktisk informasjon, kursdatoer og påmelding.

Ta kontakt ved behov for opplæring

Når en ny organisasjon tar i bruk Nødnett er opplæringen en del av innføringsprosjektet. Med tiden vil organisasjoner som bruker Nødnett oppleve et behov for å gjennomføre ny opplæring. Har din organisasjon behov for opplæring av nye sluttbrukere?

Spørsmål om DSBs kurs og opplæring kan rettes til kursansvarlig.