Basestasjoner kan fungere lokalt i Nødnett (LST)

Flere basestasjoner i Nødnett er programmert til å virke lokalt dersom basestasjonen mister forbindelsen med resten av Nødnett. Basestasjonene går i lokal-modus (Local Site Trunking/LST) og gir dekning i et gitt område rundt basestasjonen. 

Radioterminaler som er tilknyttet en basestasjon mens den er i lokal-modus vil kunne operere som normalt, men kun med andre radioterminaler som er tilknyttet den samme basestasjonen.

En basestasjon må på forhånd være aktivert for dette. En slik basestasjon vil automatisk gå i lokal modus når den mister kontakten med kjernenettet og vil forbli på til den får kontakt igjen, eller til den har brukt opp sin nødstrømkapasitet.

Det er opp til hver enkelt brukerorganisasjon å vurdere om deres radioterminaler skal konfigureres slik at de kan virke på en basestasjon som opererer i lokal modus eller ikke. Lokal tilgang/fallback-modus vil vises i displayet på radioterminalen når den er tilkoblet en basestasjon i lokal modus.

Hvilke basestasjoner vil fungere lokalt? 

DSB har nylig gjennomgått og endret hvilke basestasjoner som skal fungere lokalt basert på hva som vil gi en best mulig lokal beredskap ved omfattende ekom-utfall.

Basestasjoner som dekker kommunesentre, byer, samt enkelte tunneller er valgt ut til å kunne fungere lokalt uavhengig av kontakt med Nødnetts øvrige infrastruktur.

Tiltaket kan påvirke håndteringen av lokale hendelser som pågår samtidig som man har et EKOM-utfall. Kommunal ROS bør reflektere dette gjennom tiltak som skal iverksettes og planverk for å kommunisere med befolkningen.

Ta kontakt med for å få informasjon om hvilke basestasjoner i ditt område som kan fungere lokalt. Det er viktig å oppdatere beredskapsplanene med denne informasjonen. Gjør deg også kjent med hvordan det påvirker bruken av terminaler i disse tilfellene.