Innendørsdekning

Foto: Fredrik Naumann/DSB

Innendørsdekning kan oppnås med en enkel utvendig antenne, med et større anlegg inne med flere antenner, eller ved at det settes opp en innendørs basestasjon.

Løsning og utstyr vil variere fra bygg til bygg og hvert anlegg vil ha forskjellig design. Nødnetts driftsoperatør har ansvar for design og prosjektering av innendørsanlegget.

For å kunne sikre kvaliteten i radionettet, samt opprettholde ansvaret som eier av Nødnett, må faste anlegg for innendørsdekning etableres kun etter godkjennelse av DSB.

Se produktbeskrivelsen nederst på siden for mer informasjon.

Hvordan forbedre din innendørsdekning?

1. Send inn søknad om innendørdekning. Skjema ligger nederst på denne siden.

2. Brukerbehovet må dokumenteres. DSB avklarer mulighetene og om det foreligger et reelt behov som kun kan dekkes ved etablering av et innendørsanlegg. 

3. DSB sender forespørsel til Nødnetts driftsoperatør som kommer på befaring og utarbeider analyse og designforslag. Omfanget av arbeidet avhenger av kompleksitet og faktureres etter medgått tid og materiell, uavhengig av om avtale om etablering inngås.

4. Designforslag, samt kostnader for etablering og drift, utarbeides av driftsoperatør. DSB videreformidler dette til deg. Du aksepterer forslag og tilbud ved å signere bestillingsskjema del 2. 

Drift og Brukerstøtte

Drift utføres av DSB sin driftsansvarlig av Nødnett. DSB overvåker og feilretter det leverte innendørsanlegget i henhold til Nødnettkontrakten.


Søknad om innendørsdekning

Det bekreftes at bruker har foretatt en vurdering av mulighetene for bruk av DMO/DMO-gateway for å gi utvidet dekning
Vil bruk av DMO/DMO-gateway/DMO-repeater på forespurte adresse gi god nok beredskap?
Bruker som har vurdert behovet er kjent med at søknaden med overnevnte opplysninger sendes til DSB?
Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde
Produktbeskrivelse - Utvidet innendørsdekning 1.4.pdf (3 MB)