Webinar om nytt nødnett

Se opptaket av webinaret for sluttbrukere som ble sendt 15. januar.
Om webinaret
Dagens Nødnett lever ikke evig og arbeidet med å utforme et nytt nødnett som alle nød- og beredskapsbrukerne skal over på, er i gang. På webinaret forklarer vi hvor vi står i dette arbeidet, hvordan veien videre ser ut og hva dette nye nødnettet vil innebære for dagens brukere.

 

Deltakere fra DSB
Eline Palm Paxal, avd.dir. nød- og beredskapskommunikasjon
Astrid Arnesen, forprosjektleder for nytt nødnett
Eirik Følstad, fagansvarlig for nett og tjenester nytt nødnett

Temaer på webinaret
- Hvorfor nytt nødnett og hva innebærer det?
- Hva jobber vi med i forprosjektet for nytt nødnett i 2024, og hvordan involveres brukerne?
- Hvordan blir dekning, robust og tjenester i forhold til dagens Nødnett? Vi ser på tekniske muligheter og utfordringer med nytt nødnett.

Kontaktperson DSB for webinaret: Helene Engen