Webinarer om nytt nødnett

DSB arrangerer webinar for sluttbrukere av Nødnett om nytt nødnett. Se live eller i opptak.

Webinar 14. juni

Opptak av webinar:
webinar14062024.png

Temaer på webinaret:
- Status i arbeidet med planlegging av et nytt nødnett
- Dekning og robusthet: hva skiller dagens Nødnett fra mobilnettene, og hva kan og bør vi eventuelt gjøre med ulikhetene?

Deltakere fra DSB:
- Eline Palm Paxal, avd.dir. nød- og beredskapskommunikasjon
- Marianne Masdal, fagansvarlig for dekning og robusthet nytt nødnett
- Matilde Brown Megård, kundekontakt nytt nødnett

Webinar 15. januar

Se opptaket av webinaret for sluttbrukere som ble sendt 15. januar.

Dagens Nødnett lever ikke evig og arbeidet med å utforme et nytt nødnett som alle nød- og beredskapsbrukerne skal over på, er i gang. På webinaret forklarer vi hvor vi står i dette arbeidet, hvordan veien videre ser ut og hva dette nye nødnettet vil innebære for dagens brukere.

Temaer på webinaret:
- Hvorfor nytt nødnett og hva innebærer det?
- Hva jobber vi med i forprosjektet for nytt nødnett i 2024, og hvordan involveres brukerne?
- Hvordan blir dekning, robust og tjenester i forhold til dagens Nødnett? Vi ser på tekniske muligheter og utfordringer med nytt nødnett.

Deltakere fra DSB:
Eline Palm Paxal, avd.dir. nød- og beredskapskommunikasjon
Astrid Arnesen, forprosjektleder for nytt nødnett
Eirik Følstad, fagansvarlig for nett og tjenester nytt nødnett

Kontaktperson DSB for webinaret: Helene Engen