Ærespris til Tor Helge Lyngstøl


Bransjeorganisasjonen TCCA* har tildelt Tor Helge Lyngstøl ærespris for hans utrettelige innsats for utviklingen av nød- og beredskapskommunikasjon. Lyngstøl fikk prisen under TCCAs årskonferanse i Helsinki denne uken.

Tor Helge Lyngstøl var direktør i Direktoratet for nødkommunikasjon fra opprettelsen i 2007 og til det ble en del av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i 2018. Han ledet innføringen og utbyggingen av Nødnett over hele Norge.

- Tor Helge Lyngstøl har gjort en stor innsats for at innsatspersonell, særlig i nødetatene, skal ha sikker kommunikasjon over alt og alltid. Hans utrettelige innsats for Nødnett over hele landet og over grensene mot Sverige og Finland, er viktige grunnbjelker i utviklingen mot neste generasjon Nødnett, sier DSB-direktør Elisabeth Aarsæther.

Lyngstøl ble pensjonist i 2020.

IMG_09371.jpg
Foto: DSB

*TCCA (The Critical Communication Association) er en global bransjeorganisasjon som jobber for å fremme samarbeid om utvikling av standardiserte løsninger for nød- og beredskapskommunikasjon. DSB er medlem av TCCA.