Bedret situasjon for Nødnettdekningen


Kraftig vind fredag kveld førte til stort utfall av strøm og ekom flere steder i Sør-Norge i helgen. Flere av basestasjonene i Nødnett ble også berørt. Mandag ettermiddag er situasjonen i Nødnett forbedret i mange kommuner.

DSB har fulgt situasjonen tett og hatt løpende dialog med lokale kraftselskap og Telenor, som har jobbet iherdig med å gjenopprette strøm og transmisjon. I takt med at dette har blitt gjenetablert, har også Nødnettdekningen kommet tilbake.

Vi har også hatt egne bakkemannskaper ute for å rette opp eventuelle andre feil som kan ha oppstått på basestasjonene, sier Sigurd Heier, avdelingsdirektør i DSB.

Fredag var rundt 50 av 2 085 basestasjoner i Nødnett berørt, i hovedsak på grunn av utfall av strøm og leide transmisjonslinjer som Nødnett er avhengig av. Lørdag ettermiddag var tallet på rundt 80. Berørte basestasjoner har siden gradvis kommet opp igjen etter hvert som strøm og transmisjon har kommet tilbake.

Mandag ettermiddag er 17 basestasjoner berørt etter helgens uvær. Kommuner som er delvis berørt er Tokke, Fyresdal, Sigdal, Flå, Krødsherad, Nesbyen og Rollag.

I samråd med nødetatene har vi kjørt ut to transportable basestasjoner. En har vært plassert i Fagernes og gitt lokal dekning der, mens en annen har blitt kjørt ut til Dalen i Tokke kommune. Etter hvert som Nødnett-dekningen i disse områdene er tilbake i normal drift, har de transportable basestasjonene blitt flyttet til Flå i Hallingdal og Fyresdal, sier Heier.

Områdene som ble rammet var fylkene Viken, Innlandet og Vestfold og Telemark. God reservestrøm i Nødnett har redusert omfanget på utfallene. Basestasjoner i områdene som ble berørt hadde fra 8 timer til 48 timer reservestrøm. Overlappende dekning i mange områder har også redusert konsekvensene av utfall.

Nødnett er det nasjonale, digitale sambandet for politi, brann- og helsetjeneste, samt andre aktører med nød- og beredskapsansvar – som brukes til å kommunisere seg imellom. Ved utfall så har nødetatene reserveløsninger, og kan også benytte de mulighetene som er i Nødnett for å kommunisere lokalt. Nødnett kan for eksempel benyttes som en walkie-talkie i direktemodus. I noen tilfeller, der basestasjoner eksempelvis går på reservestrøm, kan Nødnett også benyttes lokalt selv om kontakten med resten av det nasjonale nødnettet er brutt.