Brukerundersøkelsen 2022


Er du Nødnettbruker? Da vil vi gjerne høre fra deg.

I samarbeid med Politidirektoratet og Helsedirektoratet gjennomfører DSB nå en landsdekkende evaluering av Nødnett. Vi vil også gjerne ha innspill på fremtidige behov for nødkommunikasjon.

Vi ønsker å nå alle som er brukere av Nødnett i Norge. Vi trenger derfor din hjelp til å besvare den og til å sende den videre internt i din organisasjon til alle som bruker Nødnett.

Undersøkelsen er anonym og tar fra 3-5 minutter. Den kan besvares her eller ved å scanne QR-koden:

qrkode.jpg

Takk for at du tar deg tid!