Critical Communications World 2022


Critical Communications World (CCW) er en årlig konferanse som samler brukere, leverandører, myndigheter og andre som jobber med nød- og beredskapskommunikasjon. Forrige uke ble CCW avholdt i Wien.

Foto: DSB

Overordnet tema for årets konferanse var hvordan nød- og beredskaps­kommunikasjon må utvikle seg for å holde følge med den teknologiske utviklingen og de økte kravene fra brukerne. Dette er en velkjent problemstilling for norske nød- og beredskapsaktører og organisasjoner som er avhengig av nød- og beredskapskommunikasjon.

Foto: DSB

Nasjonal styringsmodell for nød- og beredskapskommunikasjon – som i stor grad jobber med nettopp dette - sendte en delegasjon til konferansen. Representanter fra Politidirektoratet (POD), Helsedirektoratet (Hdir), Samfunnsbedriftene og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) var å finne på messeområdet og hadde felles møtepunkter og aktiviteter underveis.

Direktør for Samfunnsbedriftene brann og redning, Øistein Gjølberg Karlsen, forteller at formålet med hans deltagelse var todelt:

For det første var det svært nyttig å få en oppdatering på det som skjer innen teknologiutvikling og hvordan ulike lands myndigheter jobber med utvikling av nødkommunikasjon. For det andre ga turen til Wien også gode muligheter for å bli bedre kjent med de ulike norske aktørene innen dette feltet både fra helse, politi, DSB, telekomoperatører, leverandører mm.

Kompetanseheving for fremtiden

Konferansen besto av foredrag, tematiske dypdykk, paneldiskusjoner og – samtaler, og ikke minst et utstrakt utstillingsområde. Elisabeth Rise er leder for politioperativ seksjon i Politidirektoratet. Hun sier hun har hatt god nytte av å lære mer om både perspektiver og løsninger.

Det er viktig at både jeg og mine fagfolk sammen forstår hva vi skal legge opp til fremover, og hva som er de beste beslutningene og løsningene ikke bare for politiet, men også sammen med de øvrige nødetatene, forteller Rise.

Dette er også viktig fra et brukerperspektiv og bidrar til å heve vår kunnskap om hvordan vi skal bygge og innrette våre kommunikasjonsløsninger, og operasjonssentraler i fremtiden, fortetter hun.

F.v. Henning Fjellet, Tor Arne Ballo og Elisabeth Rise deltok på CCW fra POD.
Foto: DSB

Willy Skogstad, seniorrådgiver i Avdeling for akuttmedisinsk og beredskap i Helsedirektoratet, peker på at teknologien åpner opp for nyttig funksjonalitet gjennom standardisering av oppdragskritiske tjenester, men også komplekse utfordringer f.eks. i ende-til-ende-testing av funksjonalitet på tvers av nettverk, tjenestelag og eierstrukturer. Han forteller at CCW tilrettela for god dialog med utenlandske kollegaer og leverandører.

Internasjonalt samarbeid

I Government Authorities Global Village (GAGV) kunne representanter fra nasjonale nødkommunikasjonsløsninger møtes, og alle fikk muligheten til å presentere status fra sine respektive land og prosjekter. Mange benyttet anledningen til å gjennomføre bi- og multilaterale møter på tvers av organisasjoner og landegrenser. Rise setter ord på hvorfor denne typen informasjon- og erfaringsutveksling er så viktig:

For POD og meg personlig var CCW nyttig fra et strategisk perspektiv, å se hva som påvirker verden og samfunnet rundt oss og hvordan vi skal forberede oss på å møte dette ved hjelp av blant annet teknologien. Samtidig er det viktig å knytte oss til andre land, spesielt de nordiske, fordi vi i fremtiden vil bli mer avhengige av samarbeid på tvers av landegrensene, forteller Rise.

Foto: TCCA

Dialog og samvirke

Den norske delegasjonen på CCW har til felles at de alle er avhengige av nød- og beredskapskommunikasjon for å levere på sine samfunnsoppdrag. Skogstad og Gjølberg Karlsen er begge enige at det er viktig med felles kompetanseheving på tvers av sektorene:

I en ellers travel hverdag var det også godt å få satt seg ned med norske kollegaer i andre etater for gode faglige diskusjoner, både under konferansen og i sosiale sammenheng, sier Skogstad.

Gjølberg Karlsen legger til at gode relasjoner på tvers av nødetater og myndigheter gjør at terskelen for samarbeid senkes og muligheter for synergier øker.

CCW 2023 - Velkommen til Helsinki

Critical Communications World er en omreisende konferanse, og neste år inviterer Finland resten av den internasjonale nødkommunikasjonsfamilien til Helsinki.