Drive-in med Nødnett


Skagerak Nett har ikke praktisert fysisk oppmøte siden begynnelsen av koronapandemien, og de har heller ikke avholdt fellesmøte for sine montører i denne perioden - før nå.

Kreativ bruk av Nødnett ble løsningen for å få samlet montørstyrken.

Av beredskapshensyn er nettselskapene pålagt å ha driftsradio og beredskapsforskriften angir en rekke krav som skal oppfylles. Skagerak Energi valgte Nødnett etter en vurdering av HMS, dekning, nødstrømskapasitet og kostnader. Siden 2019 har montørstyrken vært utstyrt med om lag 180 håndholdte radioterminaler. Nødnett benyttes i hovedsak som beredskapssamband, men også til daglig kommunikasjon – og nå også til møteavvikling.

I går kunne NRK melde om at Skagerak Nett har avholdt et drive-in-møte for sine montører. Montørene koblet seg opp på en felles talegruppe og kunne slik delta på fellesmøte uten å forlate sin egen bil. Innslaget kan du se her (saken begynner ca. 2 minutter ut i sendingen).

Møtedeltagerne synes at drive-in er en kreativ løsning, et artig tiltak og en veldig fin måte å få avholdt et fellesmøte på. Kundeansvarlig i DSB, Volker Kluge, er enig: - Dette er en veldig hyggelig historie om kreativ bruk av Nødnett. Skagerak Nett setter gruppekommunikasjon i fokus og anskaffelsen av tilleggsutstyr legger godt til rette for at montørene enkelt kan bruke Nødnett i sitt daglige virke. Å bruke Nødnett aktivt underbygger effektiv kommunikasjon og samhandling internt i selskapet, både i det daglige og ved uønskede hendelser.