Få med deg årets Critical Communication Week (CCWeek)


Konferansen skulle i utgangspunktet avholdes i Madrid tidligere i år. Arrangøren har i stedet valgt en digital variant, og CCWeek 2020 gjennomføres på nett denne uken (02. - 06. november).

En digital konferanse åpner opp for et bredere publikum, og hvem som helst med interesse for nødkommunikasjon kan delta. Du kan melde deg på her.

DSBs avdeling for nød- og beredskapskommunikasjon er godt representert på programmet med innlegg om fremtidens nødnett ved Knut Baltzersen (02.11) og paneldebatt om juridiske hensyn i planleggingen av fremtidig løsning med Nina Myren (03.11).

Onsdag 04.11 holder Sigurd Heier, avdelingsdirektør i DSB, innlegg om nødkommunikasjon i nordområdene. Nordområdene er viktige for Norge - og for verden. Den norske regjeringens visjon er at Arktis skal være en fredelig og bærekraftig region hvor innovasjon, internasjonalt samarbeid og internasjonal lov står sterkt. Heier vil dele innsikt fra nylige hendelser i regionen og presentere utfordringer knyttet til politikk, klima, geografi og grenseområder, og generelt økt aktivitet i området.