Fagdag Nødnett i Møre og Romsdal 2023


DSB inviterer til fagdag Nødnett i Møre og Romsdal 20. juni. Påmeldingen har åpnet.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) v/avdeling for Nød- og beredskapskommunikasjon har i samarbeid med Statsforvalteren i Møre og Romsdal gleden av å invitere til Fagdag Nødnett i Møre og Romsdal fylke 20. juni 2023. Fagdagen vil gjennomføres på Scandic Seilet hotell. 

Målgruppen for fagdagen er kommuner og ansvarlige for Nødnett hos samvirke- og beredskapsaktører, herunder ledere, opplæringsansvarlige og instruktører i Nødnett. Kommuner og beredskapsbrukere som ennå ikke er på Nødnett er også velkommen til å delta.

Tema for dagen:

  • Samvirkeaktører i fylket
  • Nødnett ved store hendelser
  • Viktig informasjon fra DSB om Nødnett

Se program som finnes på påmeldingssiden

Deltakelse på fagdagen er gratis. Registrering vil åpne kl. 09:00. Det faglige programmet starter 10:00 og varer til 15:30. Det vil bli servert lunsj. 

Velkommen!