Fagdag Nødnett i Nordland 2023


DSB inviterer til fagdag Nødnett i Nordland 25. april. Påmeldingen har åpnet.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) v/avdeling for Nød- og beredskapskommunikasjon har i samarbeid med Statsforvalteren i Nordland og øvelse Nord gleden av å invitere til Nødnettforum / fagdag Nødnett i Nordland fylke tirsdag 25. april 2023. Fagdagen vil gjennomføres på Nord universitet, Campus Bodø.

Målgruppen for fagdagen er kommuner og ansvarlige for Nødnett hos samvirke- og beredskapsaktører, herunder ledere, opplæringsansvarlige og instruktører i Nødnett. Kommuner og beredskapsbrukere som ennå ikke er på Nødnett er også velkommen til å delta.

Tema for dagen:

  • Samvirkeaktører i fylket
  • Nødnett ved store hendelser
  • Viktig informasjon fra DSB om Nødnett

Se program som finnes på påmeldingssiden

Deltakelse på fagdagen er gratis. Registrering vil åpne kl. 09:00. Det faglige programmet starter 10:00 og varer til 15:30. 

Velkommen!