Fagdag om Nødnett i Innlandet


Den 8. november 2021 arrangerer DSB fagdag om Nødnett i Innlandet. Fagdagen avholdes på Scandic Lillehammer hotell i samarbeid med Statsforvalteren i Innlandet.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) inviterer, i forbindelse med kommuneformen, til fagdag Nødnett.

Målgruppen for fagdagen er ansvarlige for Nødnett hos samvirke- og beredskapsaktører, herunder ledere, opplæringsansvarlige og instruktører i Nødnett.

Tema for dagen:
- Samvirkeaktører i fylket
- Nødnett ved store hendelser
- Viktig informasjon fra DSB om Nødnett

Endelig program vil bli sendt ut senest en uke i forkant.

Deltakelse på fagdagen er gratis. Registrering vil åpne kl. 09.00. Det faglige programmet starter 10.00 og varer til 15.30. Det vil bli servert lunsj.