Fagdag om Nødnett i Innlandet


Den 8. november 2021 arrangerer DSB fagdag om Nødnett i Innlandet. Fagdagen avholdes på Scandic Lillehammer hotell i samarbeid med Statsforvalteren i Innlandet.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) inviterer, i forbindelse med kommuneformen, til fagdag Nødnett.

Målgruppen for fagdagen er ansvarlige for Nødnett hos samvirke- og beredskapsaktører, herunder ledere, opplæringsansvarlige og instruktører i Nødnett.

Tema for dagen:
- Samvirkeaktører i fylket
- Nødnett ved store hendelser
- Viktig informasjon fra DSB om Nødnett

Endelig program vil bli sendt ut senest en uke i forkant.

Deltakelse på fagdagen er gratis. Registrering vil åpne kl. 09.00. Det faglige programmet starter 10.00 og varer til 15.30. Det vil bli servert lunsj.

Du kan melde deg på fagdagen her.