Fagdag om Nødnett i Rogaland - påmeldingen er nå åpnet


18. oktober 2022 arrangerer DSB fagdag om Nødnett i Rogaland. Fagdagen avholdes på Radisson Blu Hotel Atlantic – Stavanger, i samarbeid med Statsforvalteren i Rogaland.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) inviterer til fagdag Nødnett.

Målgruppen for fagdagen er kommuner og ansvarlige for Nødnett hos samvirke- og beredskapsaktører, herunder ledere, opplæringsansvarlige og instruktører i Nødnett. Kommuner og beredskapsbrukere som ennå ikke er på Nødnett er også velkommen til å delta.

Tema for dagen:

  • Samvirkeaktører i fylket
  • Nødnett ved store hendelser
  • Viktig informasjon fra DSB om Nødnett

Se program som finnes i påmeldingssiden

Deltakelse på fagdagen er gratis. Registrering vil åpne kl. 09:00. Det faglige programmet starter 10:00 og varer til 15:30. Det vil bli servert lunsj.

Velkommen!