Fagdag om Nødnett i Trøndelag - påmeldingen er nå åpnet


29. mars 2022 arrangerer DSB fagdag om Nødnett i Trøndelag. Fagdagen avholdes på Radisson Blu Trondheim Airport – Værnes i samarbeid med Statsforvalteren i Trøndelag.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) inviterer til fagdag Nødnett.

Målgruppen for fagdagen er kommuner, ansvarlige for Nødnett hos samvirke- og beredskapsaktører, herunder ledere, opplæringsansvarlige og instruktører i Nødnett. Kommuner og beredskapsbrukere som ennå ikke er på Nødnett er også velkommen til å delta.

Tema for dagen: - Samvirkeaktører i fylket - Nødnett ved store hendelser - Viktig informasjon fra DSB om Nødnett

Se program som finnes i påmeldingssiden.

Deltakelse på fagdagen er gratis. Registrering vil åpne kl. 09:00. Det faglige programmet starter 10:00 og varer til 15:30. Det vil bli servert lunsj.