Fagdag om Nødnett i Troms og Finnmark - påmeldingen er nå åpnet


31. mai og 1. juni arrangerer DSB fagdager om Nødnett i Troms og Finnmark. Fagdagene avholdes i Tromsø og Kirkenes i samarbeid med Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) inviterer til fagdag Nødnett.

Tirsdag 31. mai Radisson Blu Tromsø og onsdag 1. juni på Thon hotell Kirkenes.
Torsdag 2. juni kl 10:00 – 12:00 gjennomføres det en sambandsøvelse for alle Nødnett aktører i fylket, fra den enkeltes lokasjon.

Målgruppen for fagdagen er kommuner, ansvarlige for Nødnett hos samvirke- og beredskapsaktører, herunder ledere, opplæringsansvarlige og instruktører i Nødnett. Kommuner og beredskapsbrukere som ennå ikke er på Nødnett er også velkommen til å delta.

Tema for dagen: - Samvirkeaktører i fylket - Nødnett ved store hendelser - Viktig informasjon fra DSB om Nødnett

Se program som finnes i påmeldingssiden.

Deltakelse på fagdagen er gratis. Registrering vil åpne kl. 09:00. Det faglige programmet starter 10:00 og varer til 15:30. Det vil bli servert lunsj.