Fagdager høsten 2021


DSB starter opp igjen med fagdager Nødnett til høsten. Dette skjer i samarbeid med Statsforvalteren.

Foto: DSB

For denne runden med fagdager er det primært kommuner og brukergruppene utenfor nødetatene vi retter fokus mot, men representanter fra nødetatene er selvfølgelig også velkommen.

Noen punkter på programmet vil være: 

  • Beredskapsplaner i fylket med særlig vekt på radiokommunikasjon
  • Kommunenes beredskapsplaner og –rolle internt, samt samarbeid med eksterne aktører
  • Brukererfaringer fra leirskredet i Gjerdrum
  • Nødnett ved store hendelser
  • Opplæring, bruk, trening og øvelser, herunder e-læring
  • Brukererfaringer med Nødnett i en kommune
  • Min side, Dekningskart og Nødnett driftsstatus  

Først ut er Vestfold og Telemark 14. september 2021 – Quality hotel Oseberg Tønsberg

Dagen etter (15. september) vil Statsforvalter i Vestfold og Telemark gjennomføre en liten sambandsøvelse mot Nødnettbrukerne i fylket. Dette skjer fra den enkeltes arbeidsplass.

Vi vil sende ut invitasjon og legge ut mer informasjon når vi åpner for påmelding.