Forvaltningsforum 110


DSB, ved avdeling for nød- og beredskapskommunikasjon, har tatt initiativ til å forbedre egen forståelse for brannvesen og 110-sentralers prosesser, behov og hverdag.

 

Målet var å identifisere tiltak for å bedre kunne ivareta brukernes behov, og ikke minst sikre gode brukeropplevelser.

DSB har gjennomført en rekke intervjuer med personer i brannvesen og 110-miljøet. Noen sentrale funn var behovet for en tydelig forvaltningsplan, forutsigbarhet og mer involvering.

Flere av disse utfordringene kan imøtekommes ved hjelp av konkrete samhandling- og kommunikasjonstiltak. Forvaltningsforum 110 er en nyetablert, fast møtearena mellom 110-sentralene for involvering og informasjonsutveksling relatert til arbeid med systemforvaltning. I tillegg er DSBs nettside oppdatert med gode beskrivelser av ansvarsfordeling, samt plan for de forskjellige systemene som DSB forvalter og drifter for brukergruppen.

Bjørn Morten Skudsveen er ansvarlig for marked og brukeroppfølging for Nødnett i DSB. Han mener at dette er en viktig milepæl: - Forskjellige aktører har ansvar for de forskjellige systemene og utstyret som er koblet til Nødnett. Nødkommunikasjon er avhengig av alle disse delene for å fungere og gi optimal beredskap. Forvaltning og utvikling skal skje gjennom et samarbeid med brann-Norge og 110-sentralene, og vi vil fortsette å jobbe med tiltak som legger grunnlag for et fortsatt godt samarbeid mellom DSB og brann-Norge.