Har du lyst til å jobbe med Nødnett?


DSB har akkurat utlyst tre spennende stillinger innenfor sikkerhet og økonomi til Nødnett. Kanskje er du vår nye kollega?

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ivaretar statens eierskap til Nødnett. Avdeling for nød- og beredskapskommunikasjon (NBK) har ansvar for drift og forvaltning av Nødnett og er statens kompetansesenter for nød- og beredskapskommunikasjon.

Nå ser vi etter flere som har et ønske om å være med å videreutvikle nød- og beredskapskommunikasjon i Norge.

Sikkerhetsrådgiver: 

Vil du bidra til økt digital sikkerhet i kritisk, nasjonal infrastruktur? Digital sikkerhet er et satsingsområde i NBK, og vi vil styrke organisasjonen med en dyktig medarbeider som skal bidra til at Nødnett er rustet for en teknologiutvikling og et trusselbilde i stadig endring. Følg linken for mer informasjon.

Søknadsfrist: 07.03

Sikkerhetsmedarbeider:

Stillingen er sentral i oppfølgingen av sikkerhetsarbeidet knyttet til driften av Nødnett, herunder støtte seksjonssjef i å utføre sikkerhetsarbeid innen seksjonens ansvarsområde og koordinere utførende sikkerhetsarbeid med andre seksjoner i avdelingen. Følg linken for mer informasjon.

Søknadsfrist 14.03

Økonomicontroller:

Her får du jobbe i skjæringspunktet mellom det offentlige og det private, og vil blant annet følge opp store kontrakter med utenlandske leverandører. Som økonom i NBK vil du sitte tett på daglig drift og vil være en viktig bidragsyter og støttespiller for de øvrige seksjonene i NBK. Følg linken for mer informasjon.

Søknadsfrist 14.03

Vi gleder oss til å høre fra deg!