Instruktørkurs 2022 - påmeldingen er nå åpnet


I løpet av 2022 vil DSB avholde sju instruktørkurs. Instruktørkurset skal bidra til at Nødnett brukes riktig, og at funksjonaliteten som nettet tilbyr tas i bruk.

Dette kurset gjør deg til lokal instruktør. Etter endt opplæring vil lokale instruktører ha ansvaret for å utdanne sluttbrukere i egen organisasjon.

Instruktørkuset gir både grunnleggende og utvidet kunnskap om Nødnett, og om hvordan radioterminalen og Nødnett brukes. Kurset gir også en bevisstgjøring av instruktørrollen gjennom praktiske øvelser og teori.

Årets kurs er lagt inn i vår kurskalender, og du kan melde deg på allerede nå. I kurskalenderen finner du også alt du trenger av informasjon.

Merk at Nødnettkursene vil gjennomføres med de smitteverntiltakene som helsemyndighetene anbefaler, og smittesituasjonen og tiltakene kan endres fram til kursstart.