Nødnett-dekning lenger utover havet


Basestasjoner langs hele Norskekysten har fått økt rekkevidde på signalene. Det gir bedre dekning til blant annet redningsskøyter og helikoptre.
 
Dekningen i Nødnett rekker nå lenger utover på sjøen. Foto: Flickr/Redningsselskape

 

- Vi har økt rekkevidden på basestasjoner langs kysten fra 50 kilometer til 83 kilometer ved å justere noen tekniske parametere, forklarer seksjonssjef og ansvarlig for driften av Nødnett, Terje Bergman. 

DSB har valgt ut de basestasjonene som er mest hensiktsmessige å justere. Som regel begrenses rekkevidden på dekningssignalene av terreng; som skog, fjell og daler, samt av bygninger. De utvalgte basestasjonene langs kysten har klar sikt utover havet og de vil nå få lenger rekkevidde.

- Økt rekkevidde er nyttig for alle beredskapsaktørers båter og helikoptre som har Nødnett installert, sier Bergman som forklarer at det ikke hadde vært hensiktsmessig å skru opp signalstyrken på alle de rundt 2100 basestasjonene i Norge.

- Vi har valgt ut de som har betydelig fri sikt lenger enn 50 kilometer og hvor dette tiltaket vil gi en god gevinst. Standard rekkevidde i Nødnett ble satt til 50 kilometer ut fra hva som er klokt med tanke på topografi og frekvensforvaltning, forklarer Bergman.

Helikoptrene benytter seg av en kombinasjon av vanlige basestasjoner og dedikerte basestasjoner, såkalte Air-Ground-Air-basestasjoner (AGA), som er designet for dekning opp til 8000 fot. AGA-basestasjonene har en rekkevidde på 83 kilometer og kombinert med de utvalgte basestasjonene langs kysten som nå har fått tilsvarende rekkevidde, så vil Nødnett-terminalene installert i helikoptrene få utvidet sitt bruksområde.