Nødnett fortsatt berørt etter uvær


Nødnett er fortsatt berørt av de omfattende strømbruddene som uværet i Sør-Norge har medført. Lørdag ettermiddag er rundt 80 av 2 085 basestasjoner i Nødnett berørt.

Berørte områder er blant annet vest i Telemarksregionen, Valdres, og deler av Hallingdal.

Nødnett i berørte områder er forventet å komme gradvis tilbake når strømmen og dermed transmisjonslinjene gjenopprettes. Kraftselskapene jobber fortsatt med å gjenopprette strømtilførselen, og prioriterer infrastrukturen som har rammet Nødnett.

Når strømmen er tilbake vil det vise seg om vinden har forårsaket feil ved basestasjonene, som for eksempel antenner blåst ut av posisjon. Slike feil har vi bakkemannskaper klare til å rette, sier avdelingsdirektør Sigurd Heier. 

I samråd med politiet plasserer vi nå ut en transportabel basestasjon for Nødnett i Valdres, for å gi bedre sambandsdekning blant annet langs E16 og fylkesvei 33.

DSB følger fortsatt situasjonen tett.

Statsforvalterne i de berørte kommunene melder om godt samarbeid lokalt, men det har falt ned mange trær så det vil ta tid å få rettet opp alt strømutfall og få ryddet alle veier, sier Elisabeth Aarsæther, direktør i DSB.

Sivilforsvaret, som er en del av DSB, er også i dialog med berørte kommuner for å kartlegge samlet behov for bistand.

Så langt er ingen mannskaper i Sivilforsvaret i innsats, men de har i formiddag plassert ut to strømaggregater i beredskap – et i Fekjær i Valdres og et i Etnedal, sier Aarsæther.

Hva er Nødnett?

Nødnett er det nasjonale, digitale sambandet for politi, brann- og helsetjeneste, samt andre aktører med nød- og beredskapsansvar – som brukes til å kommunisere seg imellom. DSB har ansvar for Nødnett. Nødnett har egne basestasjoner, og er ikke det samme som nødmeldetjenesten (110, 112 og 113).

Andre saker